ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

 1. ความเป็นสากลของนโยบาย
  หลักการของ Tourismawards.Tourismthailand.org คือการให้ข้อมูลรวมถึงการรับสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (TTA) เพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทย
  ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ เป็นเจ้าของกิจการ สินค้า และผู้ให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สามารถมีรายชื่อปรากฏบน Tourismawards.Tourismthailand.org ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 2. เรานำข้อมูลไปใช้อย่างไร
  ข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณเมื่อคุณสมัครสมาชิกกับ Tourismawards.Tourismthailand.org จะถูกนำไปใช้ ดังต่อไปนี้ :
  เผยแพร่ข้อมูลแก่คณะกรรมการของโครงการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการตัดสินผลการประกวดในแต่ละประเภท รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลของผู้ที่ได้รับรางวัล ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจและรายละเอียดการให้บริการ ได้แก่ รูปภาพ วันที่และเวลาเปิดปิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ บนสื่อออนไลน์ในเครือ ททท. ได้แก่ เว็บไซต์ Tourismawards.Tourismthailand.org และ/หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ในเครือของ ททท.
  ข้อมูลส่วนตัวของบัญชีผู้ประกอบการ ข้อมูลผู้ประสานงานของร้านค้าหรือสถานประกอบการนั้น ๆ จะใช้สำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ ของโครงการกับผู้ประกอบการเท่านั้น และเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ ททท. ท่านสามารถศึกษาวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัว
 3. ข้อมูลที่รวบรวมระหว่างกระบวนการสมัครสมาชิก
  เพื่อให้มีรายชื่อปรากฏในผู้สมัครบน Tourismawards.Tourismthailand.org ธุรกิจและผู้ให้บริการต่าง ๆ ต้องเข้าร่วมกระบวนการในการให้ข้อมูลสินค้า บริการ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าร่วมโครงการ
  ธุรกิจและผู้ให้บริการใด ๆ ที่ต้องการมีชื่อปรากฏในผู้สมัครบน Tourismawards.Tourismthailand.org ต้องให้ข้อมูลอีเมลแอดเดรส เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในวัน/เวลาทำการ
  นอกจากนี้ administrator ของ Tourismawards.Tourismthailand.org จำเป็นที่จะต้องสามารถติดต่อตัวแทนของธุรกิจและผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่มีข้อมูลสินค้าและบริการปรากฏบนเว็บไซต์ได้ผ่านทางโทรศัพท์ (ตอบรับในช่วงเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์) และ/หรือตรวจเช็กอีเมล (อย่างน้อยวันละครั้ง)
  ทุกธุรกิจและผู้ให้บริการต้องใส่ข้อมูลที่บังคับให้ครบถ้วน โดย administrator จะตรวจสอบข้อมูลบัญชีการเป็นสมาชิกของ Tourismawards.Tourismthailand.org
 4. การตรวจสอบสมาชิกและการบำรุงรักษา
  ก่อนมีรายชื่อปรากฏในผู้สมัครบน Tourismawards.Tourismthailand.org ทาง administrator จะตรวจสอบ/ เปิดใช้งานข้อมูลที่จำเป็นของแต่ละธุรกิจและผู้ให้บริการว่ามีการแบ่งประเภทถูกต้องเหมาะสม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการ และข้อมูลอื่น ๆ แก่เว็บไซต์อย่างถูกต้อง
  การเพิ่มเติม แก้ไข หรืออัปเดตข้อมูลบน Tourismawards.Tourismthailand.org จะปรากฏบนเว็บไซต์ได้โดยดุลยพินิจของ Tourismawards.Tourismthailand.org
  Tourismawards.Tourismthailand.org ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่ธุรกิจและผู้ให้บริการเสนอแก่ระบบ แม้ว่าข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้นจะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย เนื้อหาเหล่านั้นจะถูกยึดถือว่าถูกต้องและถูกกฎหมาย โดย Tourismawards.Tourismthailand.org และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ธุรกิจ และผู้ให้บริการที่มีรายชื่อปรากฏบนเว็บไซต์ได้กระทำเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ Tourismawards.Tourismthailand.org อาจถูกลบหาก :
  ธุรกิจและผู้ให้บริการนั้น ๆ ไม่ได้ดำเนินกิจการตามที่ได้บรรยายไว้ในหน้าเนื้อหานั้น ๆ แล้ว และ administrator จาก Tourismawards.Tourismthailand.org ไม่สามารถติดต่อธุรกิจและผู้ให้บริการนั้น ๆ ผ่านอีเมลแอดเดรสหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ได้
  ธุรกิจและผู้ให้บริการนั้น ๆ ได้รับการร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ ที่อาจต่ำกว่ามาตรฐานที่ Tourismawards.Tourismthailand.org ตั้งไว้ รวมไปถึงอาจมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และการกระทำที่ไม่เป็นมืออาชีพ
  administrator ของ Tourismawards.Tourismthailand.org มีสิทธิที่จะลบข้อมูลของธุรกิจและผู้ให้บริการที่ไม่สามารถแสดงผลงานได้ตรงตามมาตรฐานที่ Tourismawards.Tourismthailand.org ตั้งไว้ และความคาดหวังจากนักท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานดังกล่าว
 5. การติดต่อสื่อสารของลูกค้า
  ก่อนมีรายชื่อปรากฏในผู้สมัครบน Tourismawards.Tourismthailand.org ทาง administrator จะตรวจสอบ/ เปิดใช้งานข้อมูลที่จำเป็นของแต่ละธุรกิจ และผู้ให้บริการว่ามีการแบ่งประเภทถูกต้องเหมาะสม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการ และอื่น ๆ แก่เว็บไซต์อย่างถูกต้อง
 6. ความรับผิดชอบ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบต่อการให้บริการ การจอง หรือการซื้อขายสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ หากมีข้อโต้แย้งหรือความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นกับลูกค้าหรือผู้ให้บริการ จะต้องดำเนินการตามกฎหมายด้วยตนเอง

นโยบายความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถจัดการข้อมูลที่คุณนำเสนอแก่ Tourismawards.Tourismthailand.org ได้
ในฐานะผู้สมัครบน Tourismawards.Tourismthailand.org คุณสามารถจัดการควบคุมทุกความประสงค์ในการสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (TTA) อันได้แก่ การจัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่งให้ Tourismawards.Tourismthailand.org สิ่งสำคัญคือ การที่ ททท. เคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชม TourismThailand.org อยู่เสมอ
เพราะการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา คุณวางใจได้ว่า Tourismawards.Tourismthailand.org สามารถเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่คุณ :
เรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร
เรารวบรวมข้อมูลอะไรจากคุณ
ข้อมูลจะถูกแบ่งปันกับใคร (หากมี)
มาตรการเลือกไม่รับ
การเข้าถึงข้อมูล (รวมถึงการอัปเดตและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง)
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
 1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับใคร
  โยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับธุรกิจที่เข้าร่วมกับ Tourismawards.Tourismthailand.org และสมัครใจที่จะเปิดเผยข้อมูลแก่เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่สมัครใจเป็นสมาชิกของ Tourismawards.Tourismthailand.org
  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้ใช้กับเว็บไซต์และข้อมูลอิสระของบริษัทที่ Tourismawards.Tourismthailand.org ไม่ได้เป็นเจ้าของและควบคุม กลุ่มบุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างของ Tourismawards.Tourismthailand.org และเว็บไซต์ภายนอกที่คุณอาจสามารถเชื่อมต่อไปได้ผ่านเว็บไซต์นี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลกับเว็บไซต์ภายนอกสามารถดูได้ด้านล่าง
 2. TOURISMAWARDS.TOURISMTHAILAND.ORG รวบรวมข้อมูลอะไร
  ก. ข้อมูลที่คุณมอบให้แก่ Tourismawards.Tourismthailand.org
  เพื่อที่จะสร้างหน้าประวัติออนไลน์ของคุณหรือรับข้อมูลโครงการและจดหมายข่าว คุณจำเป็นที่จะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบางอย่างให้แก่ ททท. ดังที่เครื่องหมาย ‘*’ ปรากฏในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก
  ความพึงพอใจของผู้ใช้
  สมาชิกสามารถเลือกที่จะให้ข้อมูลในการสมัครเข้าร่วมโครงการและข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ แก่ Tourismawards.Tourismthailand.org ที่จะนำไปใช้ช่วยเหลือ Tourismawards.Tourismthailand.org ในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการ ให้ตรงตามความพึงพอใจของสมาชิก
  ข. ข้อมูลที่ TourismThailand.org รวบรวมโดยอัตโนมัติ ไอพี แอดเดรส
  Tourismawards.Tourismthailand.org รวบรวมข้อมูลหมายเลขไอพี แอดเดรส เพื่อช่วยวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์และการบริหารจัดการระบบ
  โปรดทราบว่า ททท. อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกปรากฏในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลและนโยบายของเว็บไซต์เหล่านั้น
  นอกเหนือจากหมายเลขไอพี แอดเดรส Tourismawards.Tourismthailand.org รวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลบางส่วนนั้นมาจาก cookies (ดูด้านล่าง) และ sessions ททท. ยังสามารถรวบรวมข้อมูลประเภทของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการของคุณ วันและเวลาที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ Internet address ของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อคุณมายัง Tourismawards.Tourismthailand.org ได้โดยอัตโนมัติ
  ค. Cookies
  Cookies คือ ชิ้นส่วนข้อมูลเล็ก ๆ ที่ถูกจัดเก็บโดยเบราว์เซอร์ของคุณ ไว้ใน hard drive ของคอมพิวเตอร์ของคุณ Tourismawards.Tourismthailand.org ใช้ประโยชน์จาก Cookies นี้หลากหลายวิธี หนึ่งคือทำให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยไม่ต้องพิมพ์ชื่อสมาชิกทุกครั้ง โดยใช้เพียงรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ สองคือใช้ Cookies ในการติดตามการใช้งานของผู้ใช้ทั่วไป หรือ “Guest” เว็บเบราว์เซอร์ทั่วไปจะยอมรับการทำงานของ Cookies โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถปิดกั้นการทำงานของ Cookies ได้ที่ตัวเลือกเบราว์เซอร์ของคุณ
 3. TOURISMAWARDS.TOURISMTHAILAND.ORG นำข้อมูลส่วนตัวไปใช้อย่างไร เช่น ข้อมูลจะถูกแบ่งปันกับใคร
  ททท. ไม่ขายข้อมูลชื่อและข้อมูลประวัติส่วนตัวของลูกค้าให้แก่กลุ่มบุคคลที่สาม ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ในบางครั้ง Tourismawards.Tourismthailand.org จะจ้างกลุ่มบุคคลที่สามมาดำเนินการโครงการต่าง ๆ อาทิ แคมเปญการตลาด และการสำรวจตลาด ทำให้ ททท. มีความจำเป็นที่จะมอบข้อมูลเหล่านี้ให้แก่กลุ่ม เพื่อการดำเนินการโครงการดังกล่าว ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการรักษาความปลอดภัยภายใต้ข้อตกลงลับ และจะนำไปใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โครงการของ Tourismawards.Tourismthailand.org การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ ททท. ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
  ททท. ไม่อนุญาตให้กลุ่มบุคคลที่สามโฆษณาบน Tourismawards.Tourismthailand.org และไม่มีการรวบรวม Cookies ของกลุ่มบุคคลที่สามเพื่อผลประโยชน์เชิงโฆษณา กลุ่มบุคคลที่สามกลุ่มเดียวที่สามารถโพสต์ “โฆษณา” บน Tourismawards.Tourismthailand.org ได้คือ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐบาล
 4. การรักษาความปลอดภัยรูปแบบใดที่ TOURISMAWARDS.TOURISMTHAILAND.ORG ใช้รักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ
  ททท. ทราบดีว่าเมื่อคุณมอบข้อมูลประเภทใด ๆ ให้แก่เราแล้ว คุณไว้วางใจให้เราเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยจากการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เรามี software รักษาความปลอดภัยที่อัปเดตอยู่เสมอ และมาตรการต่าง ๆ ที่จะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณนั้นปลอดภัย
 5. คุณสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ TOURISMAWARDS.TOURISMTHAILAND.ORG บันทึกไว้ให้ถูกต้องได้อย่างไร
  ททท. จะยอมรับว่าข้อมูลที่ผู้ใช้มอบให้นั้นมีความสมบูรณ์และถูกต้อง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนหรืออัปเดตข้อมูลที่คุณคิดว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เราจึงทำให้การแก้ไขข้อมูลเป็นไปได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในการปรับแก้ข้อมูล เข้าสู่ระบบ และคลิกข้อมูลบัญชีของคุณ หากคุณพบปัญหาในการเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของคุณ กรุณาติดต่อ administrator ผ่านฟอร์มที่ “ติดต่อเรา”
 6. คุณจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัยได้อย่างไร
  หากคุณต้องการรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัย วิธีที่ง่ายที่สุดคือการให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเราน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้
  แม้ว่าคุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างสำหรับการสมัครสมาชิกกับ Tourismawards.Tourismthailand.org การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณอย่างครบถ้วนและถูกต้องจะทำให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
  มาตรการเลือกไม่รับ
  ไม่ว่าจะเวลาใดก็ตาม คุณสามารถยกเลิกการใช้งานคุณสมบัติใด ๆ ของ Tourismawards.Tourismthailand.org ได้ หรือเลือกให้ Tourismawards.Tourismthailand.org หยุดรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ไม่ได้เป็นส่วนสำคัญในการใช้งานของคุณ
  ในฐานะสมาชิก ในบางโอกาสคุณจะได้รับอีเมลเกี่ยวกับข่าวสารของสินค้า ข้อเสนอพิเศษ กิจกรรม เทศกาล และบริการใหม่ ๆ ของ Tourismawards.Tourismthailand.org โดย ททท. หวังว่าข่าวสารเหล่านี้จะเป็นที่น่าสนใจสำหรับคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ต้องการรับข่าวสารเหล่านี้ สามารถคลิกยกเลิกที่ลิงก์ในอีเมลที่คุณได้รับ ทาง Tourismawards.Tourismthailand.org ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดแค่สมาชิกที่จะได้รับอีเมลเหล่านี้ เนื่องด้วยการส่งอีเมลเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงคุณ
 7. คุณจะทำอย่างไรเกี่ยวกับการละเมิดนโยบายของ TOURISMAWARDS.TOURISMTHAILAND.ORG
  หากคุณมีความเห็นว่านโยบายความเป็นส่วนตัวของ Tourismawards.Tourismthailand.org ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของสมาชิก กรุณาติดต่อ administrator เพื่อแก้ไขสถานการณ์หากมีความจำเป็น
 8. ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ TOURISMAWARDS.TOURISMTHAILAND.ORG ที่คุณควรรู้ มีอะไรบ้าง
  บน Tourismawards.Tourismthailand.org อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ปรากฏ ขอให้คุณทราบว่าหากคุณคลิกลิงก์เหล่านี้ คุณจะเข้าสู่เว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของ Tourismawards.Tourismthailand.org เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นเนื่องด้วยเนื้อหาของนโยบายอาจแตกต่างจากของ Tourismawards.Tourismthailand.org และคุณคือคนเดียวที่จะรักษารหัสผ่านลับในการเข้าสู่ระบบและข้อมูลอื่น ๆ ของบัญชี กรุณาระมัดระวัง รับผิดชอบ และตื่นตัวต่อข้อมูลนี้ทุกครั้งที่คุณออนไลน์
  นอกจากสถานการณ์ข้างต้น Tourismawards.Tourismthailand.org อาจต้องเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกหากได้รับคำสั่งทางกฎหมายจากศาล โดยหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ หากการเปิดเผยข้อมูลมีความจำเป็นสำหรับการปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของ Tourismawards.Tourismthailand.org และการเปิดเผยข้อมูลมีความจำเป็นสำหรับการระบุตัว ติดต่อ และเป็นการปฏิบัติทางกฎหมายต่อบุคคลที่ได้สร้างความเสียหายต่อสิทธิและทรัพย์สินของเรา ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม หรือหากมีบุคคลอื่นได้รับความเสียหายจากกิจกรรมเช่นนั้น
  การเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่เกี่ยวกับวิธีการที่ Tourismawards.Tourismthailand.org ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะปรากฏในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ในอนาคต ทั้งนี้ คุณสามารถเสนอข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และการดำเนินงานเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเราได้ที่อีเมลสำหรับการติดต่อของ Tourismawards.Tourismthailand.org และระบุถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวในหัวข้อเรื่อง Tourismawards.Tourismthailand.org จะพยายามตอบข้อห่วงกังวลและข้อสงสัยดังกล่าว
 9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
  การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวในอนาคตจะปรากฏในหน้านี้ และหากเหมาะสม คุณจะได้รับแจ้งผ่านทางอีเมล
 10. ติดต่อได้ที่
  หากคุณมีคำถาม ข้อคิดเห็น และคำขอต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณากรอกแบบฟอร์มที่ “ติดต่อเรา”