โครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566
(The 14th  Thailand Tourism Awards 2023)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 เพื่อคัดสรรผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ทั้งในด้านการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย และยั่งยืน (Safe and Sustainable Tourism) รวมทั้งการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) เพื่อเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (High Value and Sustainability)

 1. ประเภทแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) แบ่งประเภทรางวัลย่อยออกเป็น 6 สาขา ประกอบด้วย
  1. สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการผจญภัย (Outdoor & Adventure Activities)
  2. สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Learning & Doing)
  3. สาขาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ (Nature & Park)
  4. สาขาแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการและความบันเทิง (Recreation & Entertainment)
  5. สาขาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (Historical & Culture)
  6. สาขาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Local & Community)
 2. ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว (Accommodation) แบ่งประเภทรางวัลย่อยออกเป็น 4 สาขา ประกอบด้วย
  1. สาขาลักซ์ชูรี โฮเทล (Luxury Hotel)
  2. สาขาโลเคชัน โฮเทล (Location Hotel)
  3. สาขารีสอร์ต (Resort)
  4. สาขาดีไซน์ โฮเทล (Design Hotel)
 3. ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism) แบ่งประเภทรางวัลย่อยออกเป็น 4 สาขา ประกอบด้วย
  1. สาขาสปา (Spa)
  2. สาขาเวลเนส สปา (Wellness Spa)
  3. สาขาเวลเนส แอนด์ สปา รีทรีต (Wellness & Spa Retreat)
  4. สาขานวดไทย (Nuad Thai for Health)
 4. ประเภทรายการนำเที่ยว (Tour Programmes)
 5. ประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน (Low Carbon & Sustainability)

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย แบ่งออกเป็น 3 รางวัล ดังนี้

 1. รางวัลยอดเยี่ยม (Thailand Tourism Gold Award)
 2. รางวัลดีเด่น (Thailand Tourism Silver Award)
 3. เกียรติบัตรรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Certificate)

*** โดยผลงานที่ได้รับรางวัล Thailand Tourism Gold Award จำนวน 3 ครั้งติดต่อกัน โดยไม่จำเป็นต้องได้รับรางวัลประเภทเดียวกัน จะได้รับรางวัล Hall of Fame

กรอบแนวคิดการตัดสินรางวัลประกอบไปด้วย 3 แนวคิดหลักคือ

 1. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) ส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีความหมายและนำไปสู่ความยั่งยืน มีกระบวนการจัดการที่คำนึงถึงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม กลไกสำคัญประกอบด้วย BCG Economy Model/Responsible Tourism/Low Carbon Management
 2. ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Safety & Health Administration)
 3. ความสนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว (Customers Interest)

สิทธิประโยชน์จากทางโครงการฯ

ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับตราสัญลักษณ์กินรีเพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดในการเสนอขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยว และได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมการขายและการตลาด
  1. ได้รับเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Trade Show/Road Show/Consumer Fair ของ ททท. และพันธมิตรที่ ททท. สนับสนุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มตลาด
  2. ได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าใช้จ่าย 50% ในการเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Trade Show/Road Show/Consumer Fair กับ ททท. ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มตลาด
  3. ได้รับการนำเสนอข้อมูลขายผ่านสื่อการตลาดดิจิทัลของ ททท.ได้แก่ Video clip/E-Book/Digital Brochure
 2. ประชาสัมพันธ์ ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดังต่อไปนี้
  1. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออฟไลน์ และออนไลน์ของ ททท. ได้แก่ เพจ Amazing Thailand และเพจ Thailand Tourism Awards/อนุสาร อสท.
  2. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ ผู้จัดการออนไลน์/ข่าวสดออนไลน์/ฐานเศรษฐกิจ/มติชนออนไลน์/เดลินิวส์/แนวหน้า
  3. ประชาสัมพันธ์ผ่าน Blog/สื่อโซเชียลมีเดียท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
 3. ยกระดับพัฒนาองค์กร Upskill - Reskill
  1. ได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม Seminar/Workshop อาทิเช่น Online Digital Marketing Workshop/งานสัมมนาเจ้าบ้านที่ดี 2566

ททท.ขอเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งผลงานร่วมประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566

เปิดรับสมัครผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2566 ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสามารถศึกษาข้อมูลคุณสมบัติและเกณฑ์การตัดสินเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนสมัครได้ที่

www.thailandtourismawards.com
Facebook: Thailand Tourism Awards
Line Official Account โครงการฯ: @tourismawards

Line Official Account แยกตามประเภทรางวัล
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว: @tourismawards1
ประเภทที่พัก: @tourismawards2
ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ: @tourismawards3
ประเภทรายการนำเที่ยว: @tourismawards4
ประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน:
@tourismawards5