ข่าวประชาสัมพันธ์ > จะสมัครรางวัลประเภท Attracion (แหล่งท่องเที่ยว) แต่ต้องลงสาขาอะไร?


"

สงสัยกันรึเปล่า?

จะสมัครรางวัลประเภท Attracion (แหล่งท่องเที่ยว) แต่ต้องลงสาขาอะไร?

แล้วเกณฑ์ประเมินเบื้องต้นหรือคุณสมบัติมีอะไรบ้าง? โพสต์นี้มีคำตอบ


สำหรับ รางวัลประเภท Attracion แหล่งท่องเที่ยว ได้มีการแบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 สาขา ซึ่งประกอบด้วย

?สาขา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการผจญภัย (Outdoor Adventure Activity) กิจกรรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์พัฒนาขึ้น หรือดัดแปลง เพื่อเน้นให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการได้ดำเนินกิจกรรมที่ท้าทาย ตื่นเต้น ได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ สนุกสนาน เพลิดเพลิน เช่น ดำน้า ล่องแก่ง Bungee Jumping อุทยานผจญภัย เป็นต้น

?สาขา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Learning and Doing) กิจกรรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างหรือพัฒนาขึ้น เพื่อเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้กับ กิจกรรมหรือสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น กิจกรรม workshop พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

?สาขา แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ (Nature and Park) สถานที่หรือบริเวณพื้นที่ทางบกหรือทางทะเลที่มีความเป็นธรรมชาติและเปิดให้สาธารณชนเข้ามาใช้ประโยชน์ เพื่อการท่องเที่ยวหรือพักผ่อน หรือสัมผัสเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติหรือระบบนิเวศและความหลากหลาย ทางชีวภาพ เช่น อุทยานแห่งชาติทางบกและทางทะเล วนอุทยาน เกาะ ชายหาด แนวปะการัง ธรรมชาติในท้องทะเล เป็นต้น

?สาขา แหล่งท่องเที่ยวนันทนาการและความบันเทิง (Recreation And Entertainment) กิจกรรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างหรือพัฒนาขึ้น เพื่อเน้นการให้ความบันเทิงหรือความสนุกสนานแก่นักท่องเที่ยว เช่น สวนสนุก สวนน้ำ การแสดงต่างๆ เป็นต้น

?สาขา แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (Historical and Culture) สถานที่ที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรือศาสนสถาน และสถานที่รวบรวม งานด้านศิลปะหรือวัฒนธรรมของประเทศหรือของท้องถิ่น โดยมีการจัดการเพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้ามาใช้เพื่อการท่องเที่ยว และศึกษาหาความรู้ แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้อาจอยู่ในความรับผิดชอบดูแลโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนก็ได้ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี อนุสาวรีย์ ศาสนสถาน เป็นต้น

?สาขา แหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Local and Community) ชุมชนในเขตเมืองหรือชุมชนในท้องถิ่นที่เปิดให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวเพื่อจะได้สัมผัสเรียนรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตหรืออัตลักษณ์ของชุมชน เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของชุมชน เป็นต้น

ในส่วนของการประเมินเบื้องต้นและคุณสมบัติในการสมัคร ประกอบด้วย

✅จะต้องเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

✅จะต้องมีการดำเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี

✅จะต้องมีหลักฐานการถือครองที่ดินที่กฎหมายรับรอง

✅จะต้องเป็นสถานประกอบการที่ไม่มีการจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมาย

✅จะต้องไม่ประกอบกิจการที่มีการครอบครองจำหน่ายหรือค้าสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าตามอนุสัญญาฯ(CITES)

✅ผู้ส่งผลงานจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)ทั้งทางตรงและทางอ้อม


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยไปสู่ระดับสากลด้วย “Thailand Tourism Awards” ครั้งที่13
.
สามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ และสมัครทางออนไลน์ที่

Website : https://bit.ly/3u0mR0E

Website สมัคร : https://bit.ly/3tGFE0V

FB page : https://www.facebook.com/ThailandTourismAwardsNew

Line Official : @tourismawards

"

สิ่งที่น่าสนใจ

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านรอบประเมินเบื้องต้น (Prescreen)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านรอบประเมินเบื้องต้น (Prescreen) งานประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 13 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านรอบประเมินเบื้องต้น (Prescreen) ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว ที่พักนักท่องเที่ยว และ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทางททท. ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ให้ความสนใจในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 13 โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากด้านล่างนี้ได้เลย นอกจากนี้ ยังสามารถโหลดไฟล์เอกสารเพื่อตรวจสอบรายชื่อได้จากลิ้งนี้ได้ : https://bit.ly/3ha4X7a และสำหรับท่านใดที่ได้รับอีเมลจากทาง ททท. ให้ท่านดำเนินการตามคำชี้แจงที่ระบุในอีเมล และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากการนัดหมาย Zoom Meeting ของแต่ละฝ่าย ทางทีมงานขอบคุณทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ หากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัย และพร้อมจะนำคำติชมของทุก ๆ ท่านไปปรับแก้ไขในครั้งถัดไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยไปสู่ระดับสากลด้วย “Thailand Tourism Awards” ครั้งที่ 13 สามารถติดตามรายละเอียดโครงการทางออนไลน์ที่ Website : https://bit.ly/3u0mR0E FB page : https://www.facebook.com/ThailandTourismAwardsNew Line Official : @tourismawards"

แนะนำคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกิตติมศักดิ์ในโครงการนี้

"ก่อนจะทราบผลผู้ผ่านรอบ Pre-screen อย่างเป็นทางการในวันนี้ ทางเราขอแนะนำคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกิตติมศักดิ์ในโครงการนี้ ในการพิจารณาและตัดสินรางวัลอุตสาหกรรมครั้งที่ 13 นี้ ตลอดกระบวดการจะถูกประเมินอย่างเข้มข้นผ่านผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง 6 คณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกหาผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 นี้ ทำความรู้จักกับคณะกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการฯ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านที่พัก คณะกรรมการฯ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านแหล่งท่องเที่ยว คณะกรรมการฯ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คณะกรรมการฯ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการตลาดและนวัตกรรม คณะกรรมการฯ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการฯ ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นตัวแทนผู้บริโภคที่มีประสบการณ์โดยตรง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยไปสู่ระดับสากลด้วย “Thailand Tourism Awards” ครั้งที่ 13 สามารถติดตามรายละเอียดโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 Website : https://bit.ly/3u0mR0E FB page : https://www.facebook.com/ThailandTourismAwardsNew Line Official : @tourismawards"

"ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 13 "

ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 13 Thailand Tourism Awards 13th . ประชาสัมพันธ์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 13 Thailand Tourism Awarsd 13th ในส่วนของโครงการได้ดำเนินการอยู่ในขั้นประเมินรอบลงพื้นที่ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้านการตลาดและนวัตกรรม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ การประเมินจากเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคผ่าน KOL ด้านการท่องเที่ยวชื่อดัง . ทาง ททท. ขอให้ทุกผลงานติดตามระเบียบการในการตรวจประเมินรอบลงพื้นที่อย่างใกล้ชิด และท่านสามารถติดตามข่าวสาร และข้อมูลต่าง ๆ ได้ผ่านทาง เพจ Thailand Tourism Awards หรือผ่านทางเว็บไซต์โครงการได้เช่นกัน . ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยไปสู่ระดับสากลด้วย “Thailand Tourism Awards” ครั้งที่ 13 . สามารถติดตามรายละเอียดโครงการทางออนไลน์ที่ Website : https://bit.ly/3u0mR0E FB page : https://www.facebook.com/ThailandTourismAwardsNew Line Official : @tourismawards "

เปิดรับฟังความเห็นนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวไทย

"ทุกความเห็นของทุกคนคือเรื่องสำคัญ ททท. สานต่อแพลตฟอร์ม Thailand Traveller Voice เที่ยวมั่นใจ บอกได้ทุกเรื่อง เปิดรับฟังความเห็นนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สานต่อแพลตฟอร์ม Thailand Traveller Voice เที่ยวมั่นใจ บอกได้ทุกเรื่อง เปิดรับฟังความเห็นนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ เพื่อร่วมพัฒนา และ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด Data Driven ปรับแผนเก็บความเห็นนักท่องเที่ยวตามสถานการณ์โควิตทั้งออนไลน์และออฟไลน์ จุดประสงค์ของแพลตฟอร์ม Thailand Traveller Voice คือการมุ่งเก็บความเห็นนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อนำความเห็นเหล่านั้นมาให้ผู้ประกอบการได้พัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น เพื่อน ๆ สามารถสแกน QR Code ตามภาพ เพื่อแสดงความคิดเห็นกันได้แบบเต็มที่ และยังได้ลุ้นรับบัตรเติมน้ำมัน PPT Privillage Card มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารวม 10,000 บาทอีกด้วย ร่วมแสดงความคิดเห็นและลุ้นรางวัลกับเรา ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 15 กันยายนนี้เท่านั้น สามารถติดตามรายละเอียดโครงการทางออนไลน์ที่ Website : https://bit.ly/3u0mR0E FB page : https://www.facebook.com/ThailandTourismAwardsNew Line Official : @tourismawards"