ข่าวประชาสัมพันธ์ > สมัครรางวัลประเภท Accommodation ที่พักนักท่องเที่ยว ต้องลงสาขาอะไร?


"

อยากส่งผลงานประกวดจัง แต่จะสมัครยังไงนะ

แล้วสมัครรางวัลประเภท Accommodation ที่พักนักท่องเที่ยว ต้องลงสาขาอะไร

แล้วเกณฑ์ประเมินเบื้องต้นหรือคุณสมบัติมีอะไรบ้าง? โพสต์นี้มีคำตอบ


สำหรับ รางวัลประเภท Accommodation ที่พักนักท่องเที่ยว ได้มีการแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 สาขา ซึ่งประกอบด้วย

?สาขา ลักซ์ชัวรี โฮเทล Luxury Hotel
ที่พักที่มีการให้บริการที่ดีเลิศ ทั้งในด้านความพิเศษเฉพาะตัวของที่พัก ทัศนียภาพ ประสบการณ์ในการเข้าพัก ที่ให้ความรู้สึกหรูหราแตกต่างจากที่พักอื่นๆ โดยมีการบริการอย่างใกล้ชิด ใส่ใจกับรายละเอียดกับลูกค้าแต่ละคนอย่างชัดเจน (Customized Service) พร้อมมีสิ่งอานวยความสะดวกในระดับดีเยี่ยมเทียบเท่า 5 ดาวหรือมากกว่า (ตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดาวของมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย หรือมากกว่าสาหรับเกณฑ์เมื่อเทียบเท่าในระดับสากล)
?สาขา โลเคชั่น โฮเทล Location Hotel
ที่พักที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง ศูนย์กลางธุรกิจ ชุมชน หรือแหล่งท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการ ผู้เดินทางท่องเที่ยว ติดต่องาน หรือประชุมสัมมนา ผู้เข้าพักสามารถเดินทางเข้าถึงที่พักหรือจากที่พักไปยังสถานที่อานวยความสะดวก และสถานที่ท่องเที่ยวได้โดยง่าย หรือใช้เวลาไม่นาน โดยสามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลและรถสาธารณะ พิจารณา จากระยะทางจากสถานที่อานวยความสะดวกให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว
?สาขา รีสอร์ต Resort
ที่พักมีสถานที่ตั้งใกล้บริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีการออกแบบบริเวณโดยรอบและอาคารของที่พัก มีความสวยงาม กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าพักสามารถสัมผัสบรรยากาศที่ใกล้ชิด ธรรมชาติ ร่มรื่น รู้สึกผ่อนคลาย
?สาขา ดีไซน์ โฮเทล Design Hotel
ที่พักที่เน้นการออกแบบในทุกรายละเอียดขององค์ประกอบ และเน้นประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นของตัวเอง (Concept and Style) หรือมีเรื่องราวที่โดดเด่น ทันสมัย โดยบางแห่งอาจมีการปรับปรุง มาจากอาคาร ที่มีประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่ หรือลักษณะบริการที่จัดเตรียมเฉพาะกลุ่มบุคคล
ในส่วนของการประเมินเบื้องต้นและคุณสมบัติในการสมัคร ประกอบด้วย

✅จะต้องเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

✅จะต้องมีการดาเนินกิจกรรมหรือการดาเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 2 ปี

✅ผู้ประกอบการจะต้องมีใบอนุญาตประกอบการธุรกิจโรงแรม(ตามพ.ร.บ.โรงแรมปีพ.ศ.2547)

✅ผู้ประกอบการที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป จะต้องมีรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)

✅ผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่กฎหมายกาหนดจะต้องมีรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

✅กรณีมีส่วนต่อขยายของอาคารจะต้องแสดงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกัน

✅ผลการตรวจสอบลักษณะน้ำทิ้ง

✅จะต้องมีหลักฐานการถือครองที่ดินที่กฎหมายรับรอง

✅จะต้องเป็นสถานประกอบการที่ไม่มีการจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมาย

✅จะต้องไม่ประกอบกิจการที่มีการครอบครอง จาหน่ายหรือค้าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าตามอนุสัญญาฯ(CITES)

✅สถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมการประกวดจะต้องไม่ให้การบริการ ที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำที่ละเมิดสิทธิต่อศีลธรรมและจริยธรรม

✅ผู้ส่งผลงานจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทั้งทางตรงและทางอ้อม


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยไปสู่ระดับสากลด้วย “Thailand Tourism Awards” ครั้งที่13

สามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ และสมัครทางออนไลน์ที่

Website : https://bit.ly/3u0mR0E

Website สมัคร : https://bit.ly/3tGFE0V

FB page : https://www.facebook.com/ThailandTourismAwardsNew

Line Official : @tourismawards

"

สิ่งที่น่าสนใจ

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านรอบประเมินเบื้องต้น (Prescreen)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านรอบประเมินเบื้องต้น (Prescreen) งานประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 13 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านรอบประเมินเบื้องต้น (Prescreen) ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว ที่พักนักท่องเที่ยว และ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทางททท. ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ให้ความสนใจในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 13 โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากด้านล่างนี้ได้เลย นอกจากนี้ ยังสามารถโหลดไฟล์เอกสารเพื่อตรวจสอบรายชื่อได้จากลิ้งนี้ได้ : https://bit.ly/3ha4X7a และสำหรับท่านใดที่ได้รับอีเมลจากทาง ททท. ให้ท่านดำเนินการตามคำชี้แจงที่ระบุในอีเมล และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากการนัดหมาย Zoom Meeting ของแต่ละฝ่าย ทางทีมงานขอบคุณทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ หากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัย และพร้อมจะนำคำติชมของทุก ๆ ท่านไปปรับแก้ไขในครั้งถัดไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยไปสู่ระดับสากลด้วย “Thailand Tourism Awards” ครั้งที่ 13 สามารถติดตามรายละเอียดโครงการทางออนไลน์ที่ Website : https://bit.ly/3u0mR0E FB page : https://www.facebook.com/ThailandTourismAwardsNew Line Official : @tourismawards"

แนะนำคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกิตติมศักดิ์ในโครงการนี้

"ก่อนจะทราบผลผู้ผ่านรอบ Pre-screen อย่างเป็นทางการในวันนี้ ทางเราขอแนะนำคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกิตติมศักดิ์ในโครงการนี้ ในการพิจารณาและตัดสินรางวัลอุตสาหกรรมครั้งที่ 13 นี้ ตลอดกระบวดการจะถูกประเมินอย่างเข้มข้นผ่านผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง 6 คณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกหาผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 นี้ ทำความรู้จักกับคณะกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการฯ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านที่พัก คณะกรรมการฯ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านแหล่งท่องเที่ยว คณะกรรมการฯ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คณะกรรมการฯ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการตลาดและนวัตกรรม คณะกรรมการฯ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการฯ ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นตัวแทนผู้บริโภคที่มีประสบการณ์โดยตรง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยไปสู่ระดับสากลด้วย “Thailand Tourism Awards” ครั้งที่ 13 สามารถติดตามรายละเอียดโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 Website : https://bit.ly/3u0mR0E FB page : https://www.facebook.com/ThailandTourismAwardsNew Line Official : @tourismawards"

"ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 13 "

ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 13 Thailand Tourism Awards 13th . ประชาสัมพันธ์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 13 Thailand Tourism Awarsd 13th ในส่วนของโครงการได้ดำเนินการอยู่ในขั้นประเมินรอบลงพื้นที่ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้านการตลาดและนวัตกรรม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ การประเมินจากเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคผ่าน KOL ด้านการท่องเที่ยวชื่อดัง . ทาง ททท. ขอให้ทุกผลงานติดตามระเบียบการในการตรวจประเมินรอบลงพื้นที่อย่างใกล้ชิด และท่านสามารถติดตามข่าวสาร และข้อมูลต่าง ๆ ได้ผ่านทาง เพจ Thailand Tourism Awards หรือผ่านทางเว็บไซต์โครงการได้เช่นกัน . ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยไปสู่ระดับสากลด้วย “Thailand Tourism Awards” ครั้งที่ 13 . สามารถติดตามรายละเอียดโครงการทางออนไลน์ที่ Website : https://bit.ly/3u0mR0E FB page : https://www.facebook.com/ThailandTourismAwardsNew Line Official : @tourismawards "

เปิดรับฟังความเห็นนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวไทย

"ทุกความเห็นของทุกคนคือเรื่องสำคัญ ททท. สานต่อแพลตฟอร์ม Thailand Traveller Voice เที่ยวมั่นใจ บอกได้ทุกเรื่อง เปิดรับฟังความเห็นนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สานต่อแพลตฟอร์ม Thailand Traveller Voice เที่ยวมั่นใจ บอกได้ทุกเรื่อง เปิดรับฟังความเห็นนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ เพื่อร่วมพัฒนา และ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด Data Driven ปรับแผนเก็บความเห็นนักท่องเที่ยวตามสถานการณ์โควิตทั้งออนไลน์และออฟไลน์ จุดประสงค์ของแพลตฟอร์ม Thailand Traveller Voice คือการมุ่งเก็บความเห็นนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อนำความเห็นเหล่านั้นมาให้ผู้ประกอบการได้พัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น เพื่อน ๆ สามารถสแกน QR Code ตามภาพ เพื่อแสดงความคิดเห็นกันได้แบบเต็มที่ และยังได้ลุ้นรับบัตรเติมน้ำมัน PPT Privillage Card มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารวม 10,000 บาทอีกด้วย ร่วมแสดงความคิดเห็นและลุ้นรางวัลกับเรา ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 15 กันยายนนี้เท่านั้น สามารถติดตามรายละเอียดโครงการทางออนไลน์ที่ Website : https://bit.ly/3u0mR0E FB page : https://www.facebook.com/ThailandTourismAwardsNew Line Official : @tourismawards"