ข่าวประชาสัมพันธ์ > "กรอบแนวคิดการตัดสินรางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand tourism awards ครั้งที่ 13"


เคยสงสัยกันไหม?

กรอบแนวคิดการตัดสินรางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

Thailand tourism awards ครั้งที่ 13

แล้วปีนี้ มีอะไรที่เพิ่มเข้ามา ถ้าสงสัย? โพสต์นี้มีคำตอบ


✅“การท่องเที่ยวสีขาว” เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวในประเทศไทย ภายใต้สโลแกน “สะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยผลักดันการท่องเที่ยววิถีใหม่ New normal เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

✅“การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ” หรือ Responsible tourism (RT) หนึ่งในแนวคิดท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ที่มุ่งเน้นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์ท้องถิ่น รวมไปถึงมีการจัดการที่ยั่งยืนครอบคลุมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันและกำจัดมลพิษ และควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีขอบเขต

✅มาตรฐาน “SHA หรือ โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย” มาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านความสะอาดในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่าทุกคนจะได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดี และได้รับความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการจากสถานประกอบการ

✅“โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือ BCG Model เป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศรูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นการเติบโตเชิงคุณภาพ ผ่านการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 ด้านคือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Bioeconomy) และ เศรษฐกิจสีเขียว (Greeneconomy) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

✅Voice Of Customer มาตรฐานเสียงสะท้อน จากตัวแทนผู้บริโภคผ่าน KOL สำหรับปีนี้ มีการเพิ่มมาตรฐานใหม่ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจจากตัวแทนผู้บริโภค และเสริมสร้างคุณค่าด้านคุณภาพสินค้าท่องเที่ยว รวมทั้งยกระดับมาตรฐานของรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ใน 3 ด้าน

1.รางวัลที่ตัดสินด้วยนักท่องเที่ยว จากตัวแทนของผู้บริโภคจริง ๆ เพื่อสะท้อนถึง Voice of Customer

2.สร้างความเชื่อมั่นในตัวรางวัลให้กับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง

3.ภาพลักษณ์รางวัลที่ทันสมัยมากขึ้น สามารถเข้าถึงผู้บริโภค และ ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยไปสู่ระดับสากลด้วย “Thailand Tourism Awards” ครั้งที่13

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2MUJv6F

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

?Website : https://tourismawards.tourismthailand.org/index#Home

?Line : http://bit.ly/3lsa1W3

#AmazingThailand #ThailandTourismAwards

สิ่งที่น่าสนใจ

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านรอบประเมินเบื้องต้น (Prescreen)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านรอบประเมินเบื้องต้น (Prescreen) งานประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 13 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านรอบประเมินเบื้องต้น (Prescreen) ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว ที่พักนักท่องเที่ยว และ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทางททท. ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ให้ความสนใจในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 13 โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากด้านล่างนี้ได้เลย นอกจากนี้ ยังสามารถโหลดไฟล์เอกสารเพื่อตรวจสอบรายชื่อได้จากลิ้งนี้ได้ : https://bit.ly/3ha4X7a และสำหรับท่านใดที่ได้รับอีเมลจากทาง ททท. ให้ท่านดำเนินการตามคำชี้แจงที่ระบุในอีเมล และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากการนัดหมาย Zoom Meeting ของแต่ละฝ่าย ทางทีมงานขอบคุณทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ หากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัย และพร้อมจะนำคำติชมของทุก ๆ ท่านไปปรับแก้ไขในครั้งถัดไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยไปสู่ระดับสากลด้วย “Thailand Tourism Awards” ครั้งที่ 13 สามารถติดตามรายละเอียดโครงการทางออนไลน์ที่ Website : https://bit.ly/3u0mR0E FB page : https://www.facebook.com/ThailandTourismAwardsNew Line Official : @tourismawards"

แนะนำคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกิตติมศักดิ์ในโครงการนี้

"ก่อนจะทราบผลผู้ผ่านรอบ Pre-screen อย่างเป็นทางการในวันนี้ ทางเราขอแนะนำคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกิตติมศักดิ์ในโครงการนี้ ในการพิจารณาและตัดสินรางวัลอุตสาหกรรมครั้งที่ 13 นี้ ตลอดกระบวดการจะถูกประเมินอย่างเข้มข้นผ่านผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง 6 คณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกหาผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 นี้ ทำความรู้จักกับคณะกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการฯ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านที่พัก คณะกรรมการฯ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านแหล่งท่องเที่ยว คณะกรรมการฯ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คณะกรรมการฯ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการตลาดและนวัตกรรม คณะกรรมการฯ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการฯ ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นตัวแทนผู้บริโภคที่มีประสบการณ์โดยตรง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยไปสู่ระดับสากลด้วย “Thailand Tourism Awards” ครั้งที่ 13 สามารถติดตามรายละเอียดโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 Website : https://bit.ly/3u0mR0E FB page : https://www.facebook.com/ThailandTourismAwardsNew Line Official : @tourismawards"

"ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 13 "

ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 13 Thailand Tourism Awards 13th . ประชาสัมพันธ์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 13 Thailand Tourism Awarsd 13th ในส่วนของโครงการได้ดำเนินการอยู่ในขั้นประเมินรอบลงพื้นที่ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้านการตลาดและนวัตกรรม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ การประเมินจากเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคผ่าน KOL ด้านการท่องเที่ยวชื่อดัง . ทาง ททท. ขอให้ทุกผลงานติดตามระเบียบการในการตรวจประเมินรอบลงพื้นที่อย่างใกล้ชิด และท่านสามารถติดตามข่าวสาร และข้อมูลต่าง ๆ ได้ผ่านทาง เพจ Thailand Tourism Awards หรือผ่านทางเว็บไซต์โครงการได้เช่นกัน . ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยไปสู่ระดับสากลด้วย “Thailand Tourism Awards” ครั้งที่ 13 . สามารถติดตามรายละเอียดโครงการทางออนไลน์ที่ Website : https://bit.ly/3u0mR0E FB page : https://www.facebook.com/ThailandTourismAwardsNew Line Official : @tourismawards "

เปิดรับฟังความเห็นนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวไทย

"ทุกความเห็นของทุกคนคือเรื่องสำคัญ ททท. สานต่อแพลตฟอร์ม Thailand Traveller Voice เที่ยวมั่นใจ บอกได้ทุกเรื่อง เปิดรับฟังความเห็นนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สานต่อแพลตฟอร์ม Thailand Traveller Voice เที่ยวมั่นใจ บอกได้ทุกเรื่อง เปิดรับฟังความเห็นนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ เพื่อร่วมพัฒนา และ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด Data Driven ปรับแผนเก็บความเห็นนักท่องเที่ยวตามสถานการณ์โควิตทั้งออนไลน์และออฟไลน์ จุดประสงค์ของแพลตฟอร์ม Thailand Traveller Voice คือการมุ่งเก็บความเห็นนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อนำความเห็นเหล่านั้นมาให้ผู้ประกอบการได้พัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น เพื่อน ๆ สามารถสแกน QR Code ตามภาพ เพื่อแสดงความคิดเห็นกันได้แบบเต็มที่ และยังได้ลุ้นรับบัตรเติมน้ำมัน PPT Privillage Card มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารวม 10,000 บาทอีกด้วย ร่วมแสดงความคิดเห็นและลุ้นรางวัลกับเรา ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 15 กันยายนนี้เท่านั้น สามารถติดตามรายละเอียดโครงการทางออนไลน์ที่ Website : https://bit.ly/3u0mR0E FB page : https://www.facebook.com/ThailandTourismAwardsNew Line Official : @tourismawards"