หน้าแรก > โปรแกรมท่องเที่ยว > Fly Fishing Project Season 2

Fly Fishing Project Season 2

 

NG River Guides 

โปรแกรมตกปลาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รู้จักจากทั่วโลกเป็นกิจกรรมกีฬาตกปลาที่มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ และเป็นที่รู้จักจากนักกีฬาตกปลาทั่วโลก ทำให้เกิดการเรียนรู้ และได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว การสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์คุณค่าทรัพยากร และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในทิศทางที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

เลขที่ 60 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

โทรศัพท์ : 053681139                                                           

โทรสาร : -

อีเมล์ : yaranin@hotmail.com                                            

เว็บไซต์ : -