หน้าแรก > โปรแกรมท่องเที่ยว > Trip Program Sustainable TravelTALAD NOI NEIGHBORHOOD

Trip Program Sustainable TravelTALAD NOI NEIGHBORHOOD

 

Hivesters Co., Ltd. 

รายการนำเที่ยวชุมชน ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยวในเมืองใหญ่ และเป็นการผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนตลาดน้อย ได้อย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และพูดคุยกับคนในชุมชน เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การได้ศึกษาถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน ที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้มาอย่างยาว นาน จึงทำให้รายการนำเที่ยวนี้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างดีเสมอมา

 

เลขที่ 2332 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 08 1754 8629                                                     

โทรสาร : -

อีเมล์ : info@hivesters.com                                                

เว็บไซต์: -