หน้าแรก > โปรแกรมท่องเที่ยว > 7 Days 6 Nights Highlight of Thailand

7 Days 6 Nights Highlight of Thailand

 

AAE AII Asia Exclusive Co., Ltd. 

รายการนำเที่ยวระดับคุณภาพสูงที่ใช้รถระดับ VIP พร้อมทั้งการบริการในระดับ Eclusiveให้แก่ลูกค้าโดยจะเป็นโปรแกรมการเดินทางที่ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ–พระนครศรีอยุธยา–พิษณุโลก–สุโขทัย-อุตรดิถต์–แพร่–เชียงรายและเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 7 วัน 6 คืน สำหรับการท่องเที่ยว ซึ่งการนำเที่ยวจะเป็นนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว หรือกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรม อาทิเช่น อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก การเที่ยวชมสวนเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมทดลองดำนาการย้อมผ้าม่อฮ่อมหรือหม้อห้อม เรียนรู้การทำอาหารไทย เป็นต้น

 

เลขที่ 138 อาคารบุญมิตรชั้น 10B 9 ถ.สีลม แขวงสุริวงศ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร10500

โทรศัพท์ : 0 2235 1234                                                        

โทรสาร : -

อีเมล์ : rsvn@aae.travel                                                        

เว็บไซต์ : -