หน้าแรก > สปาและความงาม > ชีวาสปา จ.เชียงใหม่

ชีวาสปา จ.เชียงใหม่

 

สปารูปแบบล้านนาประยุกต์ ที่มีการผสมผสานระหว่างรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัสอย่างเหมาะสม

ซึ่งนอกจากจะให้บริการด้านสุขภาพแล้ว ที่นี่ยังยึดถือหลักการเผยแพร่และอนุรักษ์ภูมิปัญญาวิถีบำบัดแบบไทยล้านนาจากบรรพบุรุษและสมุนไพรของล้านนา โดยนำเทคนิคและสมุนไพรเหล่านั้นมาผสมผสานกับสปาแบบตะวันตก เช่น การนวด การตอกเส้น การประคบ การนวดน้ำมันสมุนไพรฯลฯ มาให้บริการเพื่อการพักผ่อนและผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ

 

เลขที่ 4/2 ถ.หัสดิเสวี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053 405 129, 053 211 400          

โทรสาร : -

อีเมล์ : contact@cheevaspa.com  

เว็บไซต์ : www.cheevaspa.com