หน้าแรก > สปาและความงาม > ชีวาสปา จ.เชียงใหม่

ชีวาสปา จ.เชียงใหม่

 

สปารูปแบบล้านนาประยุกต์ ที่มีการผสมผสานระหว่างรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัสอย่างเหมาะสม

ซึ่งนอกจากจะให้บริการด้านสุขภาพแล้ว ที่นี่ยังยึดถือหลักการเผยแพร่และอนุรักษ์ภูมิปัญญาวิถีบำบัดแบบไทยล้านนาจากบรรพบุรุษและสมุนไพรของล้านนา โดยนำเทคนิคและสมุนไพรเหล่านั้นมาผสมผสานกับสปาแบบตะวันตก เช่น การนวด การตอกเส้น การประคบ การนวดน้ำมันสมุนไพรฯลฯ มาให้บริการเพื่อการพักผ่อนและผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ

 

เลขที่ 4/2 ถ.หัสดิเสวี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053 405 129, 053 211 400          

โทรสาร : -

อีเมล์ : contact@cheevaspa.com  

เว็บไซต์ : www.cheevaspa.com

สิทธิพิเศษ

    สิทธิพิเศษ

ชีวา สปา

Cheeva Spa

ส่วนลด

ส่วนลด 15% สำหรับ Spa Menu และ Spa Package
เงื่อนไข
กรุณาสำรองการจองล่วงหน้า 1 วัน
ระยะเวลาคูปอง
01/11/2017 - 31/12/2018

ส่วนลด

ส่วนลด 15% สำหรับ Spa Menu และ Spa Package
เงื่อนไข
กรุณาสำรองการจองล่วงหน้า 1 วัน
ระยะเวลาคูปอง
01/11/2017 - 31/12/2018

    รายละเอียด

ชีวา สปา มีความโดดเด่นในด้านการบริการ ที่ผู้คนของที่นี่คือเสน่ห์และภาพสะท้อนของคนล้านนา ที่มีอ่อนหวาน อ่อนโยน มีความรัก ความภาคภูมิใจความมั่นคงต่อวัฒนธรรมล้านนา การจัดตกแต่งบรรยากาศของสปาเน้นอันอุ่นแบบไทยล้านนา มีการรักษาไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาได้อย่าเข้มแข็ง ทั้งศิลปะ ขนบธรรมเนียมในด้านภาษา การแต่งกาย และการตกแต่งของสถานที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีความรักและความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอถึงความเป็นไทยล้านนาของเมืองเชียงใหม่ ดังคำขวัญของชาวชีวา สปาที่ว่า “Proud to be Lannd” พวกเราทุกคนอยากให้แขกผู้มาเยือนเชียงใหม่ ที่นอกจากจะเป็นเมืองที่มีศิลปะ สถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้ว ยังได้สัมผัสบรรยากาศอันอบอุ่นเสมือนบ้าน ด้วยมีเจ้าบ้านเป็นผู้ที่มีความยิ้มแย้ม แจ่มใส มีน้ำใจไมตรี อันเป็นเสน่ห์ของคนล้านนา ที่และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบนั่นก็คือผู้คนของเชียงใหม่
ที่อยู่ : 4/2 ถนนหัสดิเสวี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ : 053-211-400,053-405-129
อีเมล์ : spamanagercheevaspa@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.cheevaspa.com