หน้าแรก > สปาและความงาม > ศูนย์ฝึกอบรมอภัยภูเบศร เดย์สปา จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์ฝึกอบรมอภัยภูเบศร เดย์สปา จ.ปราจีนบุรี

 

สปาบำบัดที่รวบรวมองค์ความรู้แผนไทยและภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสานกับกลิ่นอายอารยธรรมตะวันตกอย่างลงตัว เน้นการบำบัดที่จะนำร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของผู้รับบริการกลับสู่ “สมดุล”

ในสไตล์อภัยภูเบศร ซึ่งมีความโดดเด่นด้วยการนำคุณสมบัติของสมุนไพรไทยและการรักษาแบบแพทย์แผนโบราณมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการในสปา มีบริการที่หลากหลาย อาทิ นวดไทย นวดน้ำมันอโรมาตามธาตุเจ้าเรือน การดูแลผู้หญิงหลังคลอด การอบซาวน่า นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรภูมิปัญญาไทย

ไว้จำหน่าย พร้อมทั้งบริการอาหารเพื่อสุขภาพ (Spa Cuisine) ที่เหมาะกับสุขภาพของแต่ละบุคคล

 

เลขที่ 32/7 ม.12 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์ : 037 217 127                  

โทรสาร : -

อีเมล์ : -               

เว็บไซต์ : www.abhaiherb.com/node/6377

สิทธิพิเศษ

    สิทธิพิเศษ

อภัยภูเบศร เดย์ สปา

Abhaibhubejhr Day Spa

ส่วนลด

ทรีทเม้นท์สปา "Miracle herbs Detoxification" ระยะเวลาคอร์ส 3.5 ชั่วโมง ราคาพิเศษเพียง 2,000 บาท จากราคาปกติ 3,600 บาท
เงื่อนไข
กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
ระยะเวลาคูปอง
01/12/2017 - 31/12/2018

ส่วนลด

ทรีทเม้นท์สปา "Miracle herbs Detoxification" ระยะเวลาคอร์ส 3.5 ชั่วโมง ราคาพิเศษเพียง 2,000 บาท จากราคาปกติ 3,600 บาท
เงื่อนไข
กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
ระยะเวลาคูปอง
01/12/2017 - 31/12/2018

    รายละเอียด

อภัยภูเบศร เดย์ สปา เน้นการใช้ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเป็นฐานในการพัฒนาทรีทเม้นท์และอาหาร ร่วมกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์บนหลักการ "ค้นหา เข้าถึง คืนสู่สมดุล" เราเน้นการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลที่ใส่ใจในรายละเอียดสุขภาพของลูกค้าแต่ละรายที่มีระบบเชื่อมโยงการดูแลลูกค้าในกรณีที่พบปัญหาสุขภาพที่เราไม่สามารถดูแลได้ เราจะให้คำปรึกษาหรือส่งต่อโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก หรือส่งต่อร้านยาแบบโพธิ์เงินเพื่อตรวจวินิจฉัยและจ่ายยาสมุนไพรเพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีสุขภาพดีที่ยั่งยืน อีกทั้งเรายังนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการตรวจวินิจฉัย หรือใช้ในการให้บริการสปาเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น เครื่องตรวจสภาพผิวหน้า เครื่องทำสปาหน้า เครื่องอบไอน้ำไมโครมิสสปาผม เป็นต้น
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 32/7 หมู่ที่ 12 ตำบลท่างาม ถนนปราจีนอนุสรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
เบอร์โทรศัพท์ : 037-211-088 ต่อ 3123,037-217-127
อีเมล์ : abhaiherb.spa@gmail.com
เว็บไซต์ : www.abhaiherb.com