หน้าแรก > ที่พัก > โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา จ.ภูเก็ต

โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา จ.ภูเก็ต

 

โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปามีห้องพักรับรองนักท่องเที่ยวได้มากกว่า600ห้อง  สามารถตอบสนองทุกความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า มีการตกแต่งแนวชิโนโปรตุกีสร่วมสมัยกลมกลืนกับธรรมชาติที่ถูกออกแบบและสรรค์สร้างได้อย่างลงตัวเป็นเอกลักษณ์สุดพิเศษโดยมีพื้นที่ติดกับหาดป่าตองทำให้สามารถสัมผัสบรรยากาศทะเลอันดามันที่สวยงามได้แค่เอื้อมนอกจากความพร้อมในเรื่องบริการโรงแรมได้ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดการใช้พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนโดยการจัดทำนโยบายการบริหารจัดการไปพร้อมกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการจัดพื้นที่สีเขียวครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลดมลภาวะทางเสียงการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีนำขยะเศษอาหารไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพการใช้แผงโซลาร์เซลล์ในการผลิตน้ำร้อนเพื่อใช้ในห้องพักของลูกค้าเป็นต้นนอกจากนี้ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมการลดใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกรูปแบบ  รวมไปถึงการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกต่างๆในการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

เลขที่190 ถ.ทวีงศ์ต.ป่าตองอ.กะทู้จ.ภูเก็ต 83150

โทรศัพท์ : 076370555                                                           

โทรสาร : 076370550

อีเมล์ : info@phuketgraceland.com                                  

เว็บไซต์ : www.phuketgraceland.com