หน้าแรก > ที่พัก > โรงแรมบ้านทะเลดาว จ.ประจวบคีรีขันธ์

โรงแรมบ้านทะเลดาว จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

ณ ชายหาดหัวหิน-เขาตะเกียบ ที่สวยงามและขาวสะอาดทอดลงเป็นแนวยาว บ้านทะเลดาว โรงแรมขนาด 32 ห้อง ที่มีความเป็นธรรมชาติรอบด้านของสวนป่าริมทะเล ได้แก่ ต้นไม้ใหญ่พื้นถิ่นซึ่งมีอายุมากกว่า 30 ปี เช่นต้นพยอมต้นมะค่าแต้ต้นแจง และต้นสนทะเล บนทะเลอันสงบ และท้องฟ้าอันสวยงามตลอดจนมีบ้านโบราณอายุมากกว่า90 ปีที่จัดวางภูมิทัศน์ได้อย่างลงตัวในแบบฉบับของสถานที่พักตากอากาศในอดีตกาลของเมืองแห่งพระราชา ซึ่งผู้บริหารมีนโยบายการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานการบริการระดับสากลตามแบบวิถีไทยท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการคำนึงถึงการเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ การลดการใช้พลังงานขยะ และสารเคมีต่างๆตลอดจนการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และการอยู่ร่วมกันของพนักงาน ชุมชน สังคม ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจ

 

เลขที่ 2/10 ซ.หมู่บ้านตะเกียบ ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032 536 024, 09 2569 0888,                         

โทรสาร : 0 2751 6853

             0925695888

อีเมล์ : baantalaydao@baantalaydao.com                       

เว็บไซต์: www.baantalaydao.com