หน้าแรก > ที่พัก > โรงแรมสยามเบย์ชอร์ พัทยา จ.ชลบุรี

โรงแรมสยามเบย์ชอร์ พัทยา จ.ชลบุรี

 

โรงแรมสยามเบย์ชอร์ เป็นสถานที่พักตากอากาศแบบรีสอร์ทตั้งอยู่ใกล้ท่าเทียบเรือแหลมบาลิฮาย
มีพื้นที่มากกว่าร้อยละ 60 ที่ยังคงสภาพของบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติท่ามกลางกลิ่นไอชายทะเลและพรรณไม้ รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ใหญ่นานาพันธุ์จำนวนมากให้ความร่มรื่น อากาศบริสุทธิ์มีลักษณะเป็นกลุ่มอาคาร12 อาคารความสูงตั้งแต่ 2-5 ชั้น ในสถาปัตยกรรม ART DECOแบบผสมผสานมีการตกแต่งภายในแบบอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยรวมไปถึงการให้บริการด้วยมาตรฐานสากลกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและสร้างความประทับใจอย่างต่อเนื่อง โรงแรมได้ให้ความสำคัญและคำนึงถึงการเอาใจใส่ในเรื่องสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยการเชิญชวนพนักงานลูกค้าผู้จัดจำหน่ายชุมชนและองค์กรท้องถิ่น ในการสร้างจิตสำนึกและร่วมกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ (Bio Gas)การจัดทำห้องกรีนรูมสำหรับนักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียวการคำนึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน องค์กรท้องถิ่น ด้วยดีตลอดมา

 

เลขที่ 559 ม.10 ถ.พระตำหนัก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์: 038 428 678 - 81                                                

โทรสาร: 038 428 730

อีเมล์ : siambayshore@sukosolhotels.com                

เว็บไซต์: www.siambayshorepattaya.com