หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > หมู่บ้านท่องเที่ยวทะเลน้อย จ.ระยอง

หมู่บ้านท่องเที่ยวทะเลน้อย จ.ระยอง

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาเป็น
เเนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการนำมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างรายได้นำเสนอให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้ สัมผัสวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านทะเลน้อยผ่านกิจกรรมวิถีชุมชนต่างๆ ได้แก่ ไหว้พระอุโบสถ 300 ปี พระพุทธรูปองค์หวาย ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฐานการเรียนรู้เชิงเกษตรผักพื้นบ้านอย่าง “ผักกระชับ” ที่หาทานยากOTOP ของบ้านทะเลน้อย และการล่องเรือลำน้ำประแสร์ฯลฯ

 

เลขที่ 4/1 ม.6 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

โทรศัพท์ : 08 1864 9086                                                     

โทรสาร : -
อีเมล์ : -                                                                                    

เว็บไซต์ : -