หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > ชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จ.ตราด

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จ.ตราด

ประสานความต่าง สร้างให้เป็นหนึ่งเดียว ท่องเที่ยวอนุรักษ์ ยั่งยืน ชุมชนบ้านน้ำเที่ยว จ.ตราด

 

เป็นชุมชนที่ผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างพระพุทธศาสนาและอิสลาม ที่แสดงให้เห็นถึง
ความร่วมมือร่วมใจของคนสองศาสนาสามวัฒนธรรม ในการอยู่ร่วมกันและทำกิจกรรมด้วยความสามัคคี สงบสุข ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการจัดตั้งกลุ่มดำเนินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวควบคู่กับการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ เช่น กิจกรรมเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวบ้านพุทธและอิสลาม ล่องเรือชมป่าชายเลน ตกปลา ไดหมึก ดำน้ำชมปะการัง พักค้างแรมแบบโฮมสเตย์ เรียนรู้การทำข้าวเกรียบยาหน้า และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นต้น งอบใบจากในรูปแบบที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งมีความทนทานเป็นเยี่ยม

 

เลขที่ 42 ม.1 ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120

โทรศัพท์ : 08 4892 5374                                                     

โทรสาร : -
อีเมล์ : kolma-3115@hotmail.com                                   

เว็บไซต์ : -

สิทธิพิเศษ

    สิทธิพิเศษ

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว

Ban Nam Chieo

ส่วนลด

สิทธิพิเศษ เมื่อจองแพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน ราคาพิเศษเพียง 990 บาท ต่อท่าน
สิทธิพิเศษ เมื่อจองแพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน ราคาพิเศษเพียง 1,590 บาท ต่อท่าน
รับฟรี งอบใบจาก ราคา 150 บาท ต่อท่าน
เงื่อนไข
กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
ระยะเวลาคูปอง
28/11/2017 - 28/11/2019

ส่วนลด

สิทธิพิเศษ เมื่อจองแพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน ราคาพิเศษเพียง 990 บาท ต่อท่าน
สิทธิพิเศษ เมื่อจองแพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน ราคาพิเศษเพียง 1,590 บาท ต่อท่าน
รับฟรี งอบใบจาก ราคา 150 บาท ต่อท่าน
เงื่อนไข
กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
ระยะเวลาคูปอง
28/11/2017 - 28/11/2019

    รายละเอียด

วิถีชุมชนสองศรัทธา พึ่งพาประมงพื้นบ้าน ผสานสามวัฒนธรรม
ที่อยู่ : 42 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120
เบอร์โทรศัพท์ : 084-892-5374
อีเมล์ : kolyma-3115@hotmail.com