หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > โฮมสเตย์บ้านเชียง จ.อุดรธานี

โฮมสเตย์บ้านเชียง จ.อุดรธานี

โฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี

ชุมชนบ้านเชียงเป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งอยู่แหล่งโบราณคดี ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรม

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ได้เปิดบ้านพักเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสวิถีชีวิตของตนเองในรูปแบบโฮมสเตย์ เช่น การแต่งกาย การทำเครื่องปั้นดินเผา การทำจักสาน ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยพวน

 

เลขที่ 33 ม.13 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี41320

โทรศัพท์ 08 1485 1864                                                        

โทรสาร: -

อีเมล์: pk2pol@gmail.com                                                  

เว็บไชต์: -