หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > ชุมชนกู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด

ชุมชนกู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด

ชุมชนกู่กาสิงห์เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยบนพื้นที่ที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ในยุคอารยธรรมขอมบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งมีวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ชุมชนได้จัดฐานการเรียนรู้นำเสนอแก่นักท่องเที่ยว 6 ฐานได้แก่ฐานโบราณสถานขอมฐานผ้าไหมพื้นบ้านฐานสวนเกษตรแบบพอเพียง ฐานพิพิธภัณฑ์มรดกภูมิปัญญาฐานวรรณกรรมชาวบ้านและฐานการฟื้นฟูการตัดลายกระดาษพื้นบ้านนอกจากนี้ยังมีการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

 

ต.กู่กาสิงห์ อ. เกษตรวิสัย จ. ร้อยเอ็ด 45150

โทรศัพท์ : 09 2525 0191                                                     

โทรสาร : -

อีเมล์ : auakha@gmail.com                                                 

เว็บไชต์: -