หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน

ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน

กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน

 

เป็นชุมชนปกาเกอญอดั้งเดิมที่ใช้ชีวิตแบบพอเพียงและเคร่งครัดในพระพุทธศาสนา รับประทานอาหารมังสวิรัติ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในชุมชน คือ วัดพระบาทห้วยต้ม และพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ซึ่งจำลองแบบมาจากพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การย้อมผ้าสีธรรมชาติ การทอผ้ากี่เอว การตีมีด การทำเครื่องเงินขึ้นรูปด้วยมือโดยสะท้อนวิถีชีวิตของเผ่าผ่านลวดลาย และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชม

 

ม.8 ถ.พระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
โทรศัพท์ : 08 3324 3062 

โทรสาร : -
อีเมล์ : -

เว็บไซต์ : -