หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > บ้านหนองขาว จ.กาญจนบุรี

บ้านหนองขาว จ.กาญจนบุรี

บ้านหนองขาวชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ และวิถีชีวิตท้องถิ่นความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย สังคมเกษตรกรรม การทำเครื่องจักสาน ด้วยใบตาล ไม้รวก และไม้ไผ่       การปีนต้นตาล การทอผ้าด้วยกี่กระตุก โดยเฉพาะผ้าขาวม้าร้อยสี ที่เป็นสินค้า OTOP ขึ้นชื่อของบ้านหนองขาว และนักท่องเที่ยวสามารถพักโฮมสเตย์ได้

 

พิพิธภัณฑ์บ้านหนองขาว ถ.อู่ทอง-กาญจนบุรี ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

โทรศัพท์ : 06 3271 3893, 034 586 060,  08 1947 2047                            

โทรสาร : -

                                                                 

อีเมล์ : TATiya@windowslive.com                                  

เว็บไซต์ : -