หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ

สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ

สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ สวนน้ำ ทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ปัจจุบันได้นำเครื่องเล่นในระดับสากลมาใช้ เครื่องเล่นในสวนสนุกถูกจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ ตามประเภทของเครื่องเล่นและกลุ่มผู้ใช้บริการ สามารถรองรับประชาชนได้ทุกเพศทุกวัย ได้แก่ Water Park X-Zone Family World   Fantasy World Small World และมีมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานการบริการ

 

เลขที่ 203 ถ.สวนสยาม แขวงคันนายาวเขตคันนายาว กรุเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ : 0 2919 7200, 0 2105 4294,  09 0880 1071                

โทรสาร : -

                   

อีเมล์ : contactus@siamparkcity.com,  tipjun@siamparkcity.com                   

เว็บไซต์ : www.siamparkcity.com