หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > ปราสาทสัจธรรม จ.ชลบุรี

ปราสาทสัจธรรม จ.ชลบุรี

ปราสาทสัจธรรมแหล่งเรียนรู้ปรัชญาศาสนาความดีงามศิลปะเชิงช่างไทยโบราณ ปฏิมาสถาปัตย์  จ.ชลบุรี

ปราสาทไม้ในจินตนาการ นำเสนอแนวคิดปรัชญาตะวันออก ข้อคิดหลักธรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รูปแบบศิลปะการสร้างเป็นการผสมผสานกันตั้งแต่อยุธยาตอนต้นจนถึงศิลปะรัตนโกสินทร์ มีความโดดเด่นเรื่องของความแปลก ความมหัศจรรย์ในการก่อสร้าง ในการแกะสลักงานไม้ที่ประกอบด้วยชิ้นงานหลายชิ้น โดยไม้ที่นำมาใช้ในการสร้างล้วนเป็นไม้เนื้อแข็งที่สามารถรองรับน้ำหนักได้เป็นพันตัน โดยเสาเอกเป็นไม้ตะเคียนทองอายุ 600 ปี เข้าได้ด้วยการเข้าไม้แบบโบราณในการเข้าเดือย ตอกสลัก เข้าไม้แบบลิ่ม เข้าไม้แบบหางเหยี่ยว โดยไม่มีการใช้ตะปู

 

เลขที่ 206/2 ม.5 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ : 038 367 815, 08 4013 3321                           

โทรสาร : -
อีเมล์ : human.prasatt@gmail.com                                   

เว็บไซต์ : www.sanctuaryoftruth.com