หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > สวนสัตว์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

สวนสัตว์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

สวนสัตว์ขอนแก่น ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีตำนานเล่าขานว่า ในอดีตเมื่อเข้าไปในป่าบริเวณนี้จะพบกับเก้ง กวาง อยู่รวมกันนับแสนตัว จนเรียกที่แห่งนี้ว่า “ภูเขาสวนกวาง” หรือ “ภูเขาแสนกวาง” ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีเป็นจำนวนมากและเป็นจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้ สวนสัตว์ขอนแก่นมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยสื่อและวิธีการที่หลากหลายให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจ ภายในถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ส่วนการศึกษาเรียนรู้ที่แบ่งออกเป็นฐานต่างๆ เช่น ด้านสัตว์ป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  พื้นที่ส่วนอนุรักษ์และวิจัยสัตว์เพื่อขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก  พื้นที่ส่วนจัดแสดงสัตว์ที่เน้นการจัดพื้นที่อยู่อาศัยให้มีลักษณะใกล้เคียงและกลมกลืนกับธรรมชาติ โดยเน้นสวัสดิภาพและจริยธรรมสัตว์เป็นสำคัญ และ พื้นที่สวนน้ำนันทนาการเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวนอกเหนือจากการชมสัตว์

 

เลขที่ 88ม.8ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280

โทรศัพท์ : 08 6459 4192                                                      

โทรสาร : -

อีเมล์ : prz535@gmail.com                                                 

เว็บไซต์ : www.khonkaenzoo.com