หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > Thai Elephant Home จ.เชียงใหม่

Thai Elephant Home จ.เชียงใหม่

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตช้างและควาญช้างที่มีจุดเด่นเรื่องการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ตรงด้วยการใช้ชีวิตอยู่กับช้าง เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ธรรมชาติของช้าง วิถีชีวิตช้าง อุปนิสัยของช้าง    การดูแลช้าง พาช้างไปอาบน้ำ และเตรียมอาหารสำหรับเลี้ยงช้าง รวมถึงการฝึกสอนช้างให้ทำกิจกรรมต่างๆตามธรรมชาติ โดยมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว เพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างทั่วถึง และสร้างประสบการณ์เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่

 

เลยขที่ 102 ต.กี๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ : 08 9434 2047, 08 1716 3980    

โทรสาร : -
อีเมล์ : wanacharts@yahoo.com    

เว็บไซต์ : www.thaielephanthome.com

สิทธิพิเศษ

    สิทธิพิเศษ

ไทยอิแลแฟนท์โฮม

Thai Elephant Home

ส่วนลด

ส่วนลด 10% ราคาจากราคาปกติที่แสดงบนเว็บไซต์
เงื่อนไข
กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
ระยะเวลาคูปอง
01/08/2018 - 30/10/2019

ส่วนลด

ส่วนลด 10% ราคาจากราคาปกติที่แสดงบนเว็บไซต์
เงื่อนไข
กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
ระยะเวลาคูปอง
01/08/2018 - 30/10/2019

    รายละเอียด

ประสบการณ์ที่มากกว่าการขี่ช้าง สัมผัสความรักความอบอุ่นของช้างที่ไทยอิแลแฟนท์โฮม
ที่อยู่ : 102 หมู่ 2 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
เบอร์โทรศัพท์ : 089-434-2047,089-554-5547
อีเมล์ : wanacharts@yahoo.com,thaielephanthome@gmail.com
เว็บไซต์ : www.thaielephanthome.com