หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี

อุทยานนานาชาติแห่งการเรียนรู้ที่มีความโดดเด่นในการให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูป่าและที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด โดยนำเสนอทั้งส่วนของพิพิธภัณฑ์นิทรรศการในลักษณะ “การสื่อสารแบบ 2 ทาง ห้องเรียนธรรมชาติอันเป็นเส้นทาง
ป่าชายเลน ป่าชายหาด และป่าเบญจพรรณ ให้ได้ตามรอยระบบนิเวศวิทยาที่ได้รับการฟื้นฟูจนอุดมสมบูรณ์ และกิจกรรมค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมที่พักบริการ”

 

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

โทรศัพท์ : 032 508 352, 032 508 379                             

โทรสาร : -
อีเมล์ : Siep@sirindhornpark.or.th                                   

เว็บไซต์ : www.sirindhornpark.or.th