หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมยุครัตนโกสินทร์ผ่านห้องจัดแสดงด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ทั้งสื่อจัดแสดงหุ่นจำลอง การนำสื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดียแอนิเมชั่นในลักษณะ Interactive Self – Learning ให้ผู้ชมได้เรียนรู้ด้วยความเข้าใจ เปรียบดังมณีแห่งมหานครที่ร้อยเรียงชื่อห้องไว้อย่างคล้องจองกัน ภายใต้การดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับวัดราชนัดดาราม

 

เลขที่ 100 ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท: 0 2621 0044 ต่อ 104                                         

โทรสาร : -
อีเมล์ : rtks2010@gmail.com                                             

เว็บไซต์ : www.nitasrattanakosin.com

สิทธิพิเศษ

    สิทธิพิเศษ

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Rattanakosin Exhibition Hall

ส่วนลด

สิทธิพิเศษ สำหรับซื้อบัตรเข้าชมอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 1 ใบ ฟรี 1 ใบ

ส่วนลด 10% สำหรับซื้อสินค้าที่ระลึก จากร้านจำหน่ายสินค้าภายในอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น)
สนับสนุนหมู่คณะภายใต้เงื่อนไขของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เดือนละ 2 หมู่คณะ หรือไม่เกิน 60 รายต่อเดือน
เงื่อนไข
กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
ระยะเวลาคูปอง
16/11/2017 - 31/12/2018

ส่วนลด

สิทธิพิเศษ สำหรับซื้อบัตรเข้าชมอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 1 ใบ ฟรี 1 ใบ

ส่วนลด 10% สำหรับซื้อสินค้าที่ระลึก จากร้านจำหน่ายสินค้าภายในอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น)
สนับสนุนหมู่คณะภายใต้เงื่อนไขของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เดือนละ 2 หมู่คณะ หรือไม่เกิน 60 รายต่อเดือน
เงื่อนไข
กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
ระยะเวลาคูปอง
16/11/2017 - 31/12/2018

    รายละเอียด

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์คุณค่า แห่งยุคสมัยสัมผัสได้ในหนึ่งวัน
ที่อยู่ : 100 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ : 02-621-0044
เบอร์แฟกซ์ : 02-226-5049
อีเมล์ : Rtks2010@gmail.com
เว็บไซต์ : www.nitasrattanakosin.com