หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมยุครัตนโกสินทร์ผ่านห้องจัดแสดงด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ทั้งสื่อจัดแสดงหุ่นจำลอง การนำสื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดียแอนิเมชั่นในลักษณะ Interactive Self – Learning ให้ผู้ชมได้เรียนรู้ด้วยความเข้าใจ เปรียบดังมณีแห่งมหานครที่ร้อยเรียงชื่อห้องไว้อย่างคล้องจองกัน ภายใต้การดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับวัดราชนัดดาราม

 

เลขที่ 100 ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท: 0 2621 0044 ต่อ 104                                         

โทรสาร : -
อีเมล์ : rtks2010@gmail.com                                             

เว็บไซต์ : www.nitasrattanakosin.com