หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงาน กิจกรรม ประกอบด้วยศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติซึ่งเป็นสวนเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานที่มีเอกลักษณ์ ภายใต้ชื่อ พืชคอนโด 9 ชั้น และฐานการเรียนรู้ต่างๆ วิถีจิตนา ในพื้นที่ 1 ไร่ โดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชน ร่วมเก็บพืชผักพื้นบ้านนำมาปรุงอาหารและเก็บผลไม้ตามฤดูกาลภายในสวนเกษตรอินทรีย์ บ้านธรรมชาติวรรณภัสสร นักท่องเที่ยวสามารถร่วมทำและเรียนรู้การพัฒนาจากผลผลิตในสวนเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพึ่งตนเองในระดับครัวเรือนและต่อยอดเป็นสินค้า จุดเด่น คือมีการเพิ่มจุดท่องเที่ยว มีแหล่งเรียนรู้มากมายขึ้น มีแนวคิดการทำเกษตรแบบคอนโด 9 ชั้น, วิถีจินตนา 1 ไร่พอเพียง, มีการปลูกผัก และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งยังเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยนำสิ่งที่มีอยู่มาต่อยอดเพิ่มมูลค่า ทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นและมีการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา และการเกษตรอินทรีย์

 

เลขที่60ม.2 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโกจ.ชุมพร86220

โทรศัพท์ : 0815689554                                                        

โทรสาร : -

อีเมล์ : -                                                                                   

เว็บไซต์ : -

สิทธิพิเศษ

    สิทธิพิเศษ

วรรณภัสสรช็อป แอนด์โฮมสเตย์

วรรณภัสสรช็อป แอนด์โฮมสเตย์ (เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอทุ่งตะโก) Wanapatson Shop & Homestay (Community Based Agro - Tourism Network of Thungtako District)

ส่วนลด

สิทธิพิเศษ สำหรับมาพัก 20 คน แถมฟรี 1 คน สอนทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟรี
เงื่อนไข
กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
ระยะเวลาคูปอง
01/12/2017 - 31/12/2019

ส่วนลด

สิทธิพิเศษ สำหรับมาพัก 20 คน แถมฟรี 1 คน สอนทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟรี
เงื่อนไข
กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
ระยะเวลาคูปอง
01/12/2017 - 31/12/2019

    รายละเอียด

แรกเยือนคุณคือแขก ตอนกลับคุณคือครอบครัวของเรา เย็นจิตเย็นใจที่โฮมสเตย์วรรณภัสสรชุมพร
ที่อยู่ : 60 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220
เบอร์โทรศัพท์ : 087-914-2142
อีเมล์ : wannapatson@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/wanapatsonshop