หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > สวนยายดา-เจ้บุญชื่น จ.ระยอง

สวนยายดา-เจ้บุญชื่น จ.ระยอง

สวนผลไม้แบบผสมผสานที่มีผลผลิตตลอดทั้งปี โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มมูลค่าให้กับการทำเกษตรด้านต่างๆ ให้เกิดการอนุรักษ์และความยั่งยืนพร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์และความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวจากกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร เส้นทางเดินชมสวน และการจัดจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพให้แก่นักท่องเที่ยวตามแต่ละฤดูกาล รวมทั้งบุฟเฟ่ต์ผลไม้ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว โดยดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก”และใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเหมาะสมตามแนวคิด “สวนรกรุงรังแต่ได้สตางค์ทุกด้าน”

 

เลขที่ 30 ม.2 อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

โทรศัพท์ : 08 9099 1297                                                     

โทรสาร : -
อีเมล์ : -                                                                                    

เว็บไซต์ : http://suanyaida.net