หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > สวนยายดา-เจ้บุญชื่น จ.ระยอง

สวนยายดา-เจ้บุญชื่น จ.ระยอง

สวนผลไม้แบบผสมผสานที่มีผลผลิตตลอดทั้งปี โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มมูลค่าให้กับการทำเกษตรด้านต่างๆ ให้เกิดการอนุรักษ์และความยั่งยืนพร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์และความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวจากกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร เส้นทางเดินชมสวน และการจัดจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพให้แก่นักท่องเที่ยวตามแต่ละฤดูกาล รวมทั้งบุฟเฟ่ต์ผลไม้ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว โดยดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก”และใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเหมาะสมตามแนวคิด “สวนรกรุงรังแต่ได้สตางค์ทุกด้าน”

 

เลขที่ 30 ม.2 อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

โทรศัพท์ : 08 9099 1297                                                     

โทรสาร : -
อีเมล์ : -                                                                                    

เว็บไซต์ : http://suanyaida.net

สิทธิพิเศษ

    สิทธิพิเศษ

สวนยายดา-เจ๊บุญชื่น

Suan-Yai-Da

ส่วนลด

สิทธิพิเศษ สำหรับช่วงบุฟเฟ่ต์ผลไม้ “มา 11 ท่าน จ่าย 10 ท่าน”
(มาครบ 10 ท่าน ท่านที่ 11 เข้าฟรี)
เงื่อนไข
กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 15 กรกฏาคม 2562 หรือในช่วงฤดูกาลผลไม้หรือช่วงวันเปิดสวนบุฟเฟ่ต์ผลไม้
ระยะเวลาคูปอง
20/04/2019 - 15/07/2019

ส่วนลด

สิทธิพิเศษ สำหรับช่วงบุฟเฟ่ต์ผลไม้ “มา 11 ท่าน จ่าย 10 ท่าน”
(มาครบ 10 ท่าน ท่านที่ 11 เข้าฟรี)
เงื่อนไข
กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 15 กรกฏาคม 2562 หรือในช่วงฤดูกาลผลไม้หรือช่วงวันเปิดสวนบุฟเฟ่ต์ผลไม้
ระยะเวลาคูปอง
20/04/2019 - 15/07/2019

    รายละเอียด

เป็นสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรฯ แบบผสมผสาน และสามารถศึกษาดูงานและท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และมีบริการบุฟเฟ่ต์ผลไม้ตามฤดูกาลของผลไม้ ช่วงเดือน พฤษภาคม ถึงกลางเดือน กรกฏาคม ของทุกปี
ที่อยู่ : 30 หมู่ที่ 3 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรศัพท์ : 038-664-369,089-099-1297
เบอร์แฟกซ์ : 038-664-369
อีเมล์ : Suanyaida@gmail.com
เว็บไซต์ : www.suanyaida.net