หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > ไร่กำนันจุล จ.เพชรบูรณ์

ไร่กำนันจุล จ.เพชรบูรณ์

เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ด้านการเกษตรที่นำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเหมาะกับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้พิการก็สามารถมาท่องเที่ยวได้ ไร่กำนันจุลดำเนินกิจการทั้งใน
ส่วนธุรกิจไร่ และธุรกิจไหมครบวงจร ตั้งแต่การเลี้ยงหนอนไหมไปจนถึงการผลิตและส่งออกไหม ในส่วนธุรกิจไร่มีการทำสวนเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชพันธุ์นานาชนิด เลี้ยงปลาน้ำจืดออร์แกนิก และแปรรูปผลผลิตในไร่ การท่องเที่ยวในไร่แบ่งได้ 3 รูปแบบ คือ ฟาร์มทัวร์ ชมความสวยงามของไร่ เรียนรู้การทำเกษตรแบบพอเพียง พร้อมทำกิจกรรมเพาะกล้าและเก็บผลไม้ตามฤดูกาล ฟาร์มอร่อย รับประทานอาหารปลอดสารพิษและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีจากทางไร่และชุมชน และฟาร์มสนุก ได้แก่ กิจกรรมใน Mini Zoo การเรียนรู้เรื่องหนอนไหม และถ่ายภาพสามมิติ

 

เลขที่ 442 ม.3 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210
โทรศัพท์ : 056 771 101, 056 771 555         

โทรสาร : -
อีเมล์ : -               

เว็บไซต์ : -