หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > สิงห์ปาร์ค เชียงราย จ.เชียงราย

สิงห์ปาร์ค เชียงราย จ.เชียงราย

สิงห์ ปาร์ค เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสาน มีไร่ชา แปลงสตรอว์เบอร์รี
แปลงพืชผักผลไม้ต่างๆ และแปลงข้าวบาร์เลย์ที่ปลูกไว้เพื่อความสวยงามและรักษาสายพันธุ์ มีโรงงานผลิตชาเชียวมาตรฐานญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมที่น่าสนใจได้หลากหลาย อาทิ นั่งรถฟาร์มทัวร์หรือปั่นจักรยานชมบรรยากาศรอบไร่ เก็บผลไม้สดตามฤดูกาล ให้อาหารสัตว์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังมีงานสำคัญต่างๆ เช่น งานฟาร์มเฟสติวัลออนเดอะฮิลล์ และงานบอลลูนเฟียสต้า ซึ่งเป็นงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามของไร่จากมุมสูง

 

เลขที่ 99 ม.1 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท : 09 1576 0374

โทรสาร : -
อีเมล์ : -               

เว็บไซต์ : -