หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > พุทธอุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ จ.กาญจนบุรี

พุทธอุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ จ.กาญจนบุรี

พุทธอุทยานบนพื้นที่กว่า 320 ไร่ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปคันธารราฐหรือปางขอฝนที่หล่อด้วยโลหะสำริด สูงถึง 32 เมตร การออกแบบโครงสร้างสามารถต้านทานแผ่นดินไหวได้ 9.7 ริกเตอร์เป็นศิลปะแบบคันธารราฐทั้งลีลาพระกร พระหัตถ์ และการนุ่งห่ม ภายในประกอบไปด้วยนิทรรศการพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ซึ่งจัดแสดงถึง “การตื่นรู้”อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา การเดินทางของพระพุทธศาสนา เจติยะ สิ่งที่ควรบูชา และคบเพลิงแห่งธรรม นอกจากนี้ยังมีสวนป่าพุทธอุทยานและนิทรรศการกลางแจ้ง อีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในพุทธประวัติ ตั้งแต่การประสูติจนถึงการเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

วัดทิพย์สุคนธาราม ถ.อู่ทอง-บ่อพลอย ต.ดอนแสลบอ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
โทรศัพท์ : 034 510 993                                                        

โทรสาร : -

อีเมล์ : museum.pbt@gmail.com  

เว็บไซต์ : -