หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จ.มุกดาหาร

อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จ.มุกดาหาร

อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความมหัศจรรย์ในด้านธรณีวิทยา พื้นที่เป็นภูเขาสลับป่าโปร่ง มีวิวทิวทัศน์สวยงาม มีกลุ่มหินทรงพิสดารอันเกิดจากการกัดเซาะของกระแสลมและน้ำ รวมทั้งมีภาพเขียนสีโบราณในยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยในช่วงปลายฝนต้นหนาวนักท่องเที่ยวสามารถชมทุ่งดอกไม้ที่สวยงามบนลานหินทราย อุทยานแห่งชาติได้จัดทำคู่มือเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกลุ่มหินโดยเฉพาะ พร้อมมีมัคคุเทศก์น้อยนำชม

 

เลขที่ 25 ม.5 ถ.มุกดาหาร–ดอนตาล ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

โทรศัพท์ : 09 7315 6000                                                     

โทรสาร : -

อีเมล์ : Suwanna73219@gmail.com                                 

เว็บไซต์ : -