หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริบททั้งทางด้านธรรมชาติ ธรณีวิทยา และประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในด้านธรรมชาตินักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสความสวยงามที่แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล อุทยานแห่งชาติฯ ได้จัดทำเส้นทางการศึกษาเรียนรู้สำหรับผู้สนใจ ได้แก่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติพรรณไม้ต่างๆ ลานดอกไม้ เสาหินรูปร่างแปลกตาอย่างเสาเฉียง อีกทั้งภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุราว 3–4 พันปีที่แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ของมนุษย์โบราณ รวมถึงน้ำตกที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ เช่นน้ำตกแสงจันทร์

 

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220

โทรศัพท์ : 045 538 026, 08 3356 3874                          

โทรสาร : 045 249 780

อีเมล์ : phataem_np@hotmail.com                                   

เว็บไซต์ : www.dnp.go.th