หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปาง

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปาง

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีความโดดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพรรณไม้และสัตว์ป่านานาชนิด มีบ่อน้ำพุร้อนจำนวนมาก พร้อมทั้งห้องบริการสำหรับอาบและแช่น้ำแร่ นอกจากนี้ ยังมีน้ำตกที่มีความสวยงาม มีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ดีให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ำ มีบริการร้านค้าสวัสดิการ บ้านพักและที่กางเต็นท์ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติ มีกฎระเบียบให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย และความสะอาดเรียบร้อย

 

เลขที่ 343 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
โทรศัพท์ : 054 380 000, 08 9851 3355      

โทรสาร : -
อีเมล์ : -

เว็บไซต์ : www.dnp.go.th