หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จ.ชลบุรี

ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จ.ชลบุรี

คณะคาบาเร่ต์แห่งแรกของประเทศไทยและภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์
มีระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม มีแผนการบริหารงานในอนาคตที่ชัดเจน การแสดงสร้างความประทับใจ ทันสมัย ทั้งการออกแบบฉาก เครื่องแต่งกาย พัฒนาการแสดงอยู่ตลอดเวลาเพื่อคงคุณภาพ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ของสินค้าและบริการ ส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ และช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ

 

เลขที่ 464 ม.9 ถ.พัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
โทรศัพท์ : 0 2842 1700–5, 09 3287 3455                       

โทรสาร : -

อีเมล์ : tiffany@tiffany-show.co.th              

เว็บไซต์ : www.tiffany-show.co.th