หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด มีกิจกรรมต่างๆ มากมายที่สามารถเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ผู้เข้าชม ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการที่ถูกจัดแบ่งไว้อย่างหลากหลาย เช่น นิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน นิทรรศการโลกล้านปี นิทรรศการขุมทรัพย์ทุ่งกุลาและเกลือสินเธาว์ เป็นต้น โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ท้องฟ้าจำลองที่ทันสมัยที่สุดในภาคอีสาน ที่จะนำพาผู้เข้าชมทุกท่านเข้าสู่ห้วงอวกาศเพื่อสัมผัสกลุ่มดาวบนท้องฟ้าอย่างใกล้ชิดและสนุกสนาน นอกจากนี้ยังมีการจัดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนและโรงเรียนต่างๆที่สนใจ รวมทั้งมีการจัดสรรพื้นที่ภายนอกสำหรับจำหน่ายสินค้าของชุมชนในบริเวณโดยรอบ ถือว่าเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนและทำให้ผู้มาเยือนได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูกอีกด้วย

 

เลขที่ 32ม.2ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

โทรศัพท์ : 043 569 340                                                        

โทรสาร : -

อีเมล์ : 101sciweb@gmail.com                                          

เว็บไซต์ : www.roietsci.com