หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ของสัตว์ป่านานาชนิดจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งกลางวันและกลางคืน มีกิจกรรมท่องเที่ยวให้ได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ป่าได้อย่างใกล้ชิด เช่น การนั่งรถชมวิถีชีวิตของสัตว์ในเวลากลางคืน ชมการแสดงความสามารถของสัตว์ในการหากิน และชมการแสดงแสง สี เสียงร่วมกับน้ำพุดนตรี มีบริการที่พักแบบซาฟารีสำหรับผู้ที่สนใจพักค้างคืน
และมีหลักสูตรเรียนรู้วิถีชีวิตสัตว์สำหรับเยาวชน

 

เลขที่ 33 ม.12 ถ.ราชพฤกษ์ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ : 053 999 000   

โทรสาร : 053 999 099
อีเมล์ : prcns2008@gmail.com      

เว็บไซต์ : www.chiangmainightsafari.com