หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > อุทยานแห่งชาติตาดโตน จ.ชัยภูมิ

อุทยานแห่งชาติตาดโตน จ.ชัยภูมิ

น้ำตกตาดโตนภายในอุทยานแห่งชาติตาดโตนเป็นน้ำตกที่มีน้ำตลอดทั้งปีนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ ภายในอุทยานแห่งชาติฯ ประกอบด้วยป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้งทำให้เกิดความแตกต่างกันในแต่ละฤดู เหมาะแก่การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ มีเส้นทางเดินเท้าเพื่อศึกษาเส้นทางธรรมชาติหลายเส้นทาง ทั้งในบริเวณน้ำตกตาดโตน น้ำตกผาเอียง และน้ำตกตาดฟ้า ตามเส้นทางจะได้สัมผัสกับสภาพป่า พันธุ์ไม้ แมลงต่างๆ รวมทั้งสิ่งมีชีวิต จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาความหลากหลายทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าค้นคว้าและเรียนรู้พันธุ์พืชและสัตว์ป่าได้ทุกฤดูกาล

 

เลขที่ 35/5 ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

โทรศัพท์ : 044 853 333                                                        

โทรสาร : 044 853 333

อีเมล์ : tatton_np@hotmail.com                                        

เว็บไซต์ : www.dnp.go.th