หน้าแรก > โปรแกรมท่องเที่ยว > Cycling Tour in Phetchaburi

Cycling Tour in Phetchaburi

 

Kantawat Group TourAnd Travel Co., Ltd.

โปรแกรมขี่จักรยานท่องเที่ยว2 วัน 1 คืน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงความ
มีเสน่ห์ความเป็นชนบทด้วยการเรียนรู้วัฒนธรรมของคนไทยอย่างแท้จริงการได้เรียนรู้ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรมการเข้าวัด และการลิ้มลองรสชาติอาหารไทยดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมีการนำนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมโดยการร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำให้แก่ชุมชนในพื้นที่เพื่อการกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์และป้องกันน้ำท่วม

 

เลขที่ 680/7 ม.5 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ : 032 770 458                                                        

โทรสาร : -

อีเมล์ : kantawat.nut@hotmail.co.th                                 

เว็บไซต์ : -