หน้าแรก > โปรแกรมท่องเที่ยว > ไหว้ 3 พระธาตุ หนองคาย ชมสกายวอร์ค ผาตากเสื้อ ปูเสื่อนั่งสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน

ไหว้ 3 พระธาตุ หนองคาย ชมสกายวอร์ค ผาตากเสื้อ ปูเสื่อนั่งสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน

 

วันใสทัวร์ 

รายการนำเที่ยวที่นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตโดยแสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดหนองคาย ได้ค่อนข้างชัดเจน อาทิเช่น การสักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน
คู่เมืองของจังหวัดหนองคาย การเดินทางชมทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงในมุมที่สวยงาม รวมถึงการเข้าพักโฮมสเตย์เพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตและการทำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนวังน้ำมอก ซึ่งเป็นชุมชนที่เคยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

 

เลขที่ 1097 ม.1 ถ.แก้ววรวุฒิ ต.มีชัยอ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

โทรศัพท์ : 073631033, 073631038                                   

โทรสาร : -

อีเมล์: wansaitour@hotmail.com                                     

เว็บไซต์: -