หน้าแรก > โปรแกรมท่องเที่ยว > ตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง น้อมกราบอุทยานราชภักดิ์ อนุรักษ์สกุลช่างเมืองเพชร เที่ยวตะเล็ดปสานฉัตรชัย

ตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง น้อมกราบอุทยานราชภักดิ์ อนุรักษ์สกุลช่างเมืองเพชร เที่ยวตะเล็ดปสานฉัตรชัย

 

 บริษัท รัตนบราลี จำกัด 

ศาสตร์พระราชาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์นักรบไทยในอดีต ทำให้พื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นซึ่งการได้เข้าชมโครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน การได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาของวัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเพชรบุรี รวมถึงการเข้าชมอุทยานราชภักดิ์ จึงเป็นสิ่งที่น่าจดจำและน่าศึกษาเป็นอย่างมาก รายการนำเที่ยวนี้จึงเป็น   อีกรายการหนึ่งที่มีคุณภาพและมีการคัดสรรสาระความรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี

 

เลขที่ 2ถ.พระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ : 0 2282 7614                                                        

โทรสาร : -

อีเมล์ : rattanabralee@hotmail.com                                 

เว็บไซต์: -