ที่อยู่
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
02-250-5500
ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 1672
อีเมล์
tourismawards.tat@gmail.com
Facebook ThailandTourismAwardsNew

ติดต่อ