ผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศและผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม


ภาคใต้ตอนบนThe Phuket Explorer


รายการนำเที่ยวที่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวซึ่งจะแตกต่างจากการขายโปรแกรมทัวร์ทั่วไปของจังหวัดภูเก็ต โดยจะเน้นแหล่งท่องเที่ยวในเขตตัวเมือง ที่แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีของชาวภูเก็ตแต่ดั้งเดิมจนถึงปัจจุบัน การขึ้นชมทัศนียภาพอันสวยงามของตัวเมืองภูเก็ตบนจุดชมวิว และกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิถีการเกษตรของคนไทย อาทิเช่น การดำนา กรีดยาง เป็นต้น ซึ่งเป็นการแสดงให้นักท่องเที่ยวชาวต่าง ประเทศได้เห็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยอีกด้านหนึ่งเป็นอย่างดี


ที่อยู่:
245/45 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

โทรศัพท์:
076 272 247-8

อีเมล์:

เว็บไซต์:
-

 • GPS:
 • -

เดอะ บาราย


เดอะ บาราย นำแนวคิด “การเดินทางของประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึก โดยมีความงดงามทางสถาปัตยกรรมเป็นสิ่งนำทาง ” สู่จุดเป้าหมายปลายทาง คือ ความรู้สึกผ่อนคลายและความสุขสงบภายในจิตใจเมื่อรับบริการ โดยออกแบบและตกแต่งตัวอาคารให้แอบอิงธรรมชาติและมุ่งสื่อถึงการเดินทางของชีวิต จิตใจ และจิตวิญญาณ ทรีทเมนต์ที่ให้บริการจะเน้นการปรับสมดุลของธาตุในร่างกายทั้ง ๔ ได้แก่ ดิน น้ำ ไฟ อากาศ ซึ่งจะออกแบบทรีทเมนต์ให้ตรงตามธาตุของผู้รับบริการแต่ละบุคคล


ที่อยู่:
๙๑ ถ.หัวหิน-เขาตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

โทรศัพท์:
๐๓๒ ๕๒๑ ๒๓๔

อีเมล์:

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -

โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท


โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีชรีสอร์ท ตั้งอยู่ในพื้นที่อันเงียบสงบ และเป็นส่วนตัวบนหาดคลองม่วง ด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ ทำให้ท่านสามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในจังหวัดกระบี่ได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นหน้าผาผืนป่าอันเขียวขจี น้ำตก หรือถ้ำ ซึ่งล้วนอยู่ไม่ไกลจากโรงแรม ทั้งยังมีการให้บริการห้องพักและห้องสวีทจำนวน 240 ห้อง ภายในประกอบไปด้วยสระว่ายน้ำริมทะเล 2 แห่ง พร้อมห้องอาหารและสปาที่ซ่อนตัวอยู่ในสวนเมืองร้อน


ที่อยู่:
155 ม.2 ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ 81180

โทรศัพท์:
075 628 000

อีเมล์:

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -

โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา


โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา มีห้องพักรับรองนักท่องเที่ยวได้มากกว่า ๖๐๐ ห้อง ตอบสนองทุกความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า มีการตกแต่งแนวชิโนโปรตุกีสร่วมสมัย กลมกลืนกับธรรมชาติที่ถูกออกแบบและสรรค์สร้างได้อย่างลงตัว พื้นที่ติดกับหาดป่าตอง ทำให้สามารถสัมผัสบรรยากาศทะเลอันดามันที่สวยงามให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน โดยการจัดทำนโยบายการบริหารจัดการไปพร้อมกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดพื้นที่สีเขียว ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดมลภาวะทางเสียง การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี นำขยะเศษอาหารไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ และน้ำหมักชีวภาพ การใช้แผงโซลาร์เซลล์ในการผลิตน้ำร้อนเพื่อใช้ในห้องพักของลูกค้า เป็นต้น


ที่อยู่:
๑๙๐ ถ.ทวีงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ๘๓๑๕๐

โทรศัพท์:
๐๗๖ ๓๗๐ ๕๕๕

อีเมล์:

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช (ห้องเรียนธรรมชาติ)


ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในภูมิภาคแห่งแรก เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนในต่างจังหวัด รวมทั้งสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมใน ๔ ด้านคือ บริการ นิทรรศการ,กิจกรรมค่าย, กิจกรรมการศึกษา และบริการ การเรียนรู้โดยใช้ธรรมชาติเป็นห้องเรียน เน้นให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นสื่อในการเรียนรู้ มีการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชนนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทั้งยังมีการอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมได้อย่างดีเยี่ยม


ที่อยู่:
ม.๓ ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ๘o๓๒o

โทรศัพท์:
o๗๕ ๓๙๖ ๓๖๓

อีเมล์:
-

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอทุ่งตะโก


เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงาน กิจกรรมประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ ภายใต้ชื่อ พืชคอนโด ๙ ชั้น วิถีจินตนา ๑ ไร่ ร่วมเก็บพืชผักพื้นบ้านนำมาปรุงอาหาร และเก็บผลไม้ตามฤดูกาล บ้านธรรมชาติวรรณภัสสร แหล่งเรียนรู้การพัฒนาจากผลผลิตในสวนเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพึ่งตนเองในระดับครัวเรือนและต่อยอดเป็นสินค้า


ที่อยู่:
๖๐ ม.๒ ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ๘๖๒๒๐

โทรศัพท์:
๐๘ ๑๕๖๘ ๙๕๕๔

อีเมล์:
-

เว็บไซต์:
-

 • GPS:
 • -

Flying Hanuman


Flying Hanuman ดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นกิจกรรมการผจญภัยซึ่งใช้สลิงเชื่อมโยงฐานกิจกรรม สร้างความสนุกสนาน ตื่นเต้น และท้าทาย บนความสูงของต้นไม้ พื้นที่เป็ฯป่าร้อนชื้น และสวนผลไม้ท้องถิ่น เช่น ทุเรียน จำปาดะ ขนุน ลองกอง ฯลฯ บนเนื้อที่ประมาณ ๕o ไร่ โปรแกรม ๒๘ ฐานกิจกรรม มีการคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยการให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญดูแล นักท่องเที่ยวได้รับการทำประกันอุบัติเหตุ


ที่อยู่:
๘๙/๑๖ ม.๖ ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ๘๓๑๒๐

โทรศัพท์:
o๘ ๕๑๔๑ ๓๓๙๑

อีเมล์:

เว็บไซต์:
-

 • GPS:
 • -

โอเอซิส เทอร์ควอยซ์ โคฟ สปา


สปาที่ออกแบบและการตกแต่งในสไตล์โมร็อคโค เน้นสีเทอควอยซ์และสีขาวเป็นเอกลักษณ์ ประกอบ ไปด้วย ๑๐ ห้องสปาวิลล่า เพื่อการผ่อนคลายและอ่างน้ำแบบเทอราสโซ พร้อมทั้งยังมีเรนชาวเวอร์กลางแจ้งแบบคู่ ห้องอบตัวแบบไทยและสระน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยบริการตามมาตรฐานของโอเอซิสสปา


ที่อยู่:
๗๑/๑๐ ม.๕ (ซ.ภูเก็ตแฟนตาซี) หาดกมลา อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต ๘๓๑๕๐

โทรศัพท์:
๐๗๖ ๓๓๗ ๗๗๗

อีเมล์:

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -

Conserving Dolphins, Conserving Khanom Environment (Long Tail Boat)


รายการนำเที่ยว 1 วัน ที่จะนำนักท่องเที่ยวท่องทะเลอ่าวไทย เพื่อชมธรรมชาติและความสวยงามของเกาะต่างๆ บริเวณอ่าวขนอม การร่วมทำกิจกรรม CSR ปลูกต้นโกงกาง การผ่อนคลายกับ Fish Spa และการเข้าชมความสวยงามภายในถ้ำเขาวังทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้เห็นโลมาสีชมพู ซึ่งเป็น highlight ของรายการ ขึ้นมาแหวกว่ายเล่นน้ำและหาอาหารกิน ซึ่งนักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยมีโอกาสได้พบเห็นมากนัก จึงเป็นความประทับใจและได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่อย่างมิอาจจะลืมได้


ที่อยู่:
40/26 ถ.เทศบาล-หาดคอเขา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210

โทรศัพท์:
075 321 573, 09 5412 7828

อีเมล์:

เว็บไซต์:
-

 • GPS:
 • -

สตูล มหัศจรรย์ไทยแลนด์ ดินแดนแห่งสันติสุข 3 วัน 2 คืน


รายการนำเที่ยวที่มีความสนุกสนานและตื่นตาไปกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่มากนักที่สามารถเดินทางเข้าถึงได้ โดยนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้เรื่องอดีตความเป็นมาเมืองสตูล การเยี่ยมชมต้นไม้ ที่มัสยิดกลาง ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงปลูกไว้ ลงเรือเที่ยวหาดสันหลังมังกรที่มีความยาวกว่า 4 กิโลเมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นเกาะตะรุเตา และเกาะลังกาวีได้อย่างชัดเจน รวมทั้งการเข้าชมถ้ำเลสเตโกดอน ซึ่งเป็นถ้ำเลที่ค้นพบซากช้างดึกดำบรรพ์สายพันธุ์สเตโกดอนอายุกว่าหนึ่งล้านแปดแสนปี


ที่อยู่:
22/28 ถ.ราษฎ์อุทิศ ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

โทรศัพท์:
074 722077, 08 3534 8990

อีเมล์:

เว็บไซต์:
-

 • GPS:
 • -

วารีรัก ฮ็อต สปริง สปา


สปาน้ำพุร้อนธรรมชาติแบบไทย ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาบริเวณริมคลองท่อมจังหวัดกระบี่ เป็นสปาที่สร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจสำหรับการพักผ่อน ด้วยการใช้น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อการบำบัดและส่งเสริมสุขภาพในลักษณะแบบวารีบำบัด (Hydrotherapy) ซึ่งผสมผสานกับการออกกำลังกายระหว่างการลงแช่น้ำ โดยพัฒนามาจากท่าฤๅษีดัดตนและท่ารำมโนราห์ มรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้


ที่อยู่:
๑๘ ม.๗ ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ๘๑๑๒๐

โทรศัพท์:
๐๗๕ ๖๓๗ ๑๓๐, ๐๙ ๕๔๖๔ ๓๘๒๔

อีเมล์:

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -

บ้านปลา ปะการังเทียมแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยโฮมสเตย์ท้องตมใหญ่


เป็นชุมชนเล็กๆ มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเป็นกันเอง อาชีพหลักคือการทำประมง มีแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อชุมชนและการเรียนรู้ โดยเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนที่ต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรและธรรมชาติในท้องทะเลให้คงอยู่เพื่อลูกหลาน ด้วยความอุดมสมบูรณ์ ทางธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวประมงที่มีความหลากหลายน่าสนใจ โดยการจัดกิจกรรม ทำ “ซั้ง” ให้กับนักท่องเที่ยวโดยใช้ไม้ไผ่สานให้ปลามาอาศัยแล้ววางไข่ในกระโจมใต้น้ำซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน


ที่อยู่:
๓๑/๒ ม.๑ ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร ๘๖๑๓๐

โทรศัพท์:
๐๘ ๑๓๔๕ ๖๗๔๓, ๐๗๗ ๕๓๘ ๐๗๔

อีเมล์:
-


 • GPS:
 • -