ผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศและผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม


ภาคอีสานตอนบนศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมร้อยเอ็ด


ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด มีกิจกรรม มากมายที่สามารถเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการ เช่น นิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน นิทรรศการโลกล้านปี นิทรรศการขุมทรัพย์ทุ่งกุลา และเกลือสินเธาว์ เป็นต้น มีจุดเด่นอยู่ที่ท้องฟ้าจำลองที่ทันสมัยที่สุดในภาคอีสาน นอกจากนี้ยังมีการจัดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน รวมทั้งการจัดสรรพื้นที่ภายนอกสำหรับจำหน่ายสินค้าชุมชน ถือว่าเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน และทำให้ผู้มาเยือนได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาถูกอีกด้วย


ที่อยู่:
๓๒ ม.๒ ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐

โทรศัพท์:
-

อีเมล์:

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -

สวนสัตว์ขอนแก่น


สวนสัตว์ขอนแก่น อยู่บนพื้นที่ที่มีตำนานว่าป่าบริเวณนี้สมัยก่อนจะพบกับเก้ง กวาง อยู่รวมกันนับแสนตัว จนมีชื่อว่า “ภูเขาสวนกวาง” หรือ “ภูเขาแสนกวาง” สวนสัตว์ขอนแก่นมุ่งเน้นการเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือพื้นที่ส่วนการศึกษาเรียนรู้ที่แบ่งออกเป็นฐานต่างๆ เช่น ด้านสัตว์ป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น พื้นที่ส่วนอนุรักษ์ และวิจัยสัตว์เพื่อขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก พื้นที่จัดแสดงสัตว์ที่เน้นการจัดพื้นที่อยู่อาศัยให้มีลักษณะใกล้เคียงและกลมกลืนกับธรรมชาติ โดยคำนึงความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์เป็นสำคัญ และพื้นที่สวนน้ำนันทนาการ เพื่อทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยว นอกเหนือจากการชมสัตว์


ที่อยู่:
๘๘ ม.๘ ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ๔๐๒๘๐

โทรศัพท์:
๐๘ ๖๔๕๙ ๔๑๙๒

อีเมล์:

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -

อุทยานแห่งชาติตาดโตน


น้ำตกตาดโตน อยู่ในอุทยานแห่งชาติตาดโตน มีน้ำตลอดทั้งปี นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ ในอุทยานแห่งชาติฯ ประกอบด้วยป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง เหมาะแก่การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ มีเส้นทางเดินเท้าเพื่อศึกษาหลายเส้นทาง บริเวณน้ำตกตาดโตน มีน้ำตกผาเอียง และน้ำตกตาดฟ้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาความหลากหลายทางธรรมชาติ นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้พันธุ์พืชและสัตว์ป่าได้ทุกฤดูกาล


ที่อยู่:
เลขที่ ๓๕/๕ ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

โทรศัพท์:
๐๔๔ ๘๕๓ ๓๓๓

อีเมล์:

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -

พิพิธภัณฑ์สิรินธร


พิพิธภัณฑ์สิรินธรหรือศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว ถูกขนานนามว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา และซากดึกดำบรรพ์ที่สมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้เพราะภายในพิพิธภัณฑ์มีการรวบรวมฟอสซิลของไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบและถูกนำมาจัดแสดงโดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถคอยให้ความรู้แก่ผู้เข้าชม โดยมีไฮไลท์อยู่ที่ซากดึกดำบรรพ์ที่สมบูรณ์ที่สุด 1 ตัว เป็นซากไดโนเสาร์กินพืชชื่อ “ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่” รวมถึงมีการจัดโซนนิทรรศการถาวรและหมุนเวียนไว้อย่างเป็นระบบและมีการประยุกต์สอดแทรกกิจกรรมต่างๆที่สามารถดึงดูดความสนใจแก่ผู้เข้าชมและเสริมสร้างการเรียนรู้ได้ โดยเนื้อหาจะมีการเชื่อมโยงความรู้ในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมและค่ายสำหรับผู้ที่มีความสนใจอีกด้วย


ที่อยู่:
๒๐๐ ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๔๐

โทรศัพท์:
๐๔๓ ๘๗๑ ๐๑๔, ๐๔๓ ๘๗๑ ๖๑๓,๐๔๓ ๘๗๑ ๖๑๕-๖

อีเมล์:

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -

สิงห์ปาร์ค เชียงราย


สิงห์ ปาร์ค เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสาน มีไร่ชา แปลงสตรอว์เบอร์รี แปลงพืชผักผลไม้ต่างๆ และแปลงข้าวบาร์เลย์ที่ปลูกไว้เพื่อความสวยงามและรักษาสายพันธุ์ มีโรงงานผลิตชาเชียวมาตรฐานญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมที่น่าสนใจได้หลากหลาย อาทิ นั่งรถฟาร์มทัวร์หรือปั่นจักรยานชมบรรยากาศรอบไร่ เก็บผลไม้สดตามฤดูกาล ให้อาหารสัตว์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังมีงานสำคัญต่างๆ เช่น งานฟาร์มเฟสติวัลออนเดอะฮิลล์ และงานบอลลูนเฟียสต้า ซึ่งเป็นงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามของไร่จากมุมสูง


ที่อยู่:
๙๙ ม.๑ ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐

โทรศัพท์:
๐๙ ๑๕๗๖ ๐๓๗๔

อีเมล์:
-

เว็บไซต์:
-

 • GPS:
 • -

อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ


อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความมหัศจรรย์ในด้านธรณีวิทยา พื้นที่เป็นภูเขาสลับป่าโปร่ง มีวิวทิวทัศน์สวยงาม มีกลุ่มหินทรงพิสดารอันเกิดจากการกัดเซาะของกระแสลมและน้ำ รวมทั้งมีภาพเขียนสีโบราณในยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยในช่วงปลายฝนต้นหนาวนักท่องเที่ยวสามารถชมทุ่งดอกไม้ที่สวยงามบนลานหินทราย อุทยานแห่งชาติได้จัดทำคู่มือเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกลุ่มหินโดยเฉพาะ พร้อมมีมัคคุเทศก์น้อยนำชม


ที่อยู่:
๒๕ ม.5 ถ.มุกดาหาร–ดอนตาล ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐

โทรศัพท์:
๐๙ ๗๓๑๕ ๖๐๐๐

อีเมล์:

เว็บไซต์:
-

 • GPS:
 • -

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม


อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริบททั้งทางด้านธรรมชาติ ธรณีวิทยา และประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในด้านธรรมชาตินักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสความสวยงามที่แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล อุทยานแห่งชาติฯ ได้จัดทำเส้นทางการศึกษาเรียนรู้สำหรับผู้สนใจ ได้แก่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติพรรณไม้ต่างๆ ลานดอกไม้ เสาหินรูปร่างแปลกตาอย่างเสาเฉียง อีกทั้งภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุราว ๓–๔ พันปีที่แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ของมนุษย์โบราณ รวมถึงน้ำตกที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ เช่นน้ำตกแสงจันทร์


ที่อยู่:
ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

โทรศัพท์:
๐๔๕ ๕๓๘ ๐๒๖, ๐๘ ๓๓๕๖ ๓๘๗๔

อีเมล์:

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -

Fly Fishing Project Season 2


โปรแกรมตกปลาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รู้จักจากทั่วโลกเป็นกิจกรรมกีฬาตกปลาที่มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ และเป็นที่รู้จักจากนักกีฬาตกปลาทั่วโลก ทำให้เกิดการเรียนรู้ และได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว การสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์คุณค่าทรัพยากร และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในทิศทางที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ที่อยู่:
60 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

โทรศัพท์:
053 681 139

อีเมล์:

เว็บไซต์:
-

 • GPS:
 • -