ผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศและผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม


ภาคเหนือตอนบนลีซูลอดจ์ และคุ้มลานนา


ลีซูลอดจ์ และคุ้มลานนา เป็นรายการนำเที่ยวที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งทางด้านการบริหารจัดการ การบริการความเป็นมาตรฐานของมัคคุเทศก์ ที่พัก อาหาร รวมถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมุ่งเน้นนำเสนอภาพลักษณ์ของวิถีไทย เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้สัมผัสกลิ่นอายของความเป็นไทยที่ได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการดำเนินงานด้านการตลาดได้อย่างมาตรฐานเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดีเยี่ยม


ที่อยู่:
ชั้น ๗ อาคารนายเลิศ ๒/๔ ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

โทรศัพท์:
๐๘ ๓๕๔๐ ๙๕๒๙

อีเมล์:

เว็บไซต์:

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา


อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูง ยอดดอยมีความสูงถึง ๑,๙๘๐ เมตรจากระดับน้ำทะเล พื้นที่อุทยานแห่งชาติครอบคลุมป่าต้นน้ำซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำน่านและลำธารสาขาหลายสาย อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณและสัตว์ป่า มีพันธุ์ไม้หายากที่พบเฉพาะที่นี่ ได้แก่ ต้นชมพูภูคา และต้นเต่าร้างยักษ์ ซึ่งเป็นปาล์มดึกดำบรรพ์ รวมถึงมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย ได้แก่ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ดูดาว ดูนก ดูผีเสื้อ ชมน้ำตก ชมถ้ำ และล่องแก่งลำน้ำว้า เป็นต้น


ที่อยู่:
ถ.ปัว-บ่อเกลือ ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน ๕๕๑๒๐

โทรศัพท์:
๐ ๕๔๗๓ ๑๖๒๓, ๐๘ ๒๑๙๔ ๑๓๔๙

อีเมล์:

เว็บไซต์:

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง


สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของมูลนิธิโครงการหลวง เป็นโครงการส่วนพระองค์ เกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ให้ชาวเขาบนดอยเลิกปลูกฝิ่น หยุดการตัดไม้และทำไร่เลื่อนลอย มีพื้นที่ที่ใช้ทำการเกษตรในงานวิจัยประมาณ ๑,๘๑๑ ไร่ ใช้เป็นสถานีวิจัยทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรชาวเขาในการนำพืชเหล่านี้มาเพาะปลูกเป็นอาชีพแทนการปลูกฝิ่น มีความหลากหลายทั้งไม้ดอก ไม้ผล ผักเมืองหนาว ป่าปลูก มีการบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจร ทำให้สามารถจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี


ที่อยู่:
๑ ม.๕ ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๒๐

โทรศัพท์:
๐ ๕๓๙๖ ๙๔๗๖-๘

อีเมล์:

เว็บไซต์:

สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์


สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาช้างควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างในฐานะสัตว์สัญลักษณ์ของชาติ มีกิจกรรมทั้งด้านวิชาการและวิจัยการผสมเทียมช้าง พร้อมจัดทำฐานข้อมูลประชากรช้าง ด้านการบริการสังคมและดูแลรักษาช้างที่เจ็บป่วย ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การแสดงช้าง การบริการนั่งช้างชมธรรมชาติ การเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสใกล้ชิดกับช้างโดยการฝึกเป็นควาญช้าง รวมถึงมีกิจกรรมเรียนรู้อื่น ๆ ได้แก่ การคืนช้างสู่ธรรมชาติ การฝึกอบรมควาญช้างทั่วประเทศ การผลิตกระดาษและปุ๋ยชีวภาพจากมูลช้าง การฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ช้าง เป็นต้น


ที่อยู่:
๒๘-๒๙ ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ๕๒๑๙๐

โทรศัพท์:
๐ ๕๔๘๒ ๙๓๒๙

อีเมล์:

เว็บไซต์:

ชุมชนคนรักษ์สุขภาพไร่กองขิง (ชุมชนบ้านไร่กองขิง)


ชุมชนคนรักษ์สุขภาพไร่กองขิง เป็นชุมชนที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมเรื่องสุขภาพ มีการปลูกพืชสมุนไพรและทำเกษตรปลอดสารพิษ สืบทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านแก่เยาวชน ได้แก่ การตีกลองสะบัดชัย และการร่ายรำแบบล้านนา นอกจากนี้ ยังมีบริการที่พักโฮมสเตย์เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน รวมถึงกิจกรรมเชิงสุขภาพ ได้แก่ การขี่จักรยาน นวดแผนไทย ประคบสมุนไพร และการย่ำขาง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาด้านการแพทย์ทางเลือกพื้นบ้านในการรักษาอาการปวดเมื่อย โรคอัมพฤกษ์อัมพาต โดยการใช้เท้าจุ่มน้ำมันที่สกัดจากสมุนไพร และน้ำมันงา ย่ำบนเหล็กที่เผาไฟจนร้อนแล้วมาย่ำตามจุดต่างๆ ของ ร่างกาย


ที่อยู่:
๑๐๒ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๓๐

โทรศัพท์:
๐๘ ๑๘๘๑ ๒๕๗๘, ๐ ๕๓๔๓ ๑๓๐๕, ๐๘ ๙๗๕๕ ๕๐๗๐

อีเมล์:

เว็บไซต์:
-

เชียงใหม่กรีนไบค์ แอนด์ แพดเดิล


เชียงใหม่่กรีนไบค์ แอนด์ แพดเดิล เป็นรายการนำเที่ยวกึ่งผจญภัยผนวกกับการสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติ กิจกรรมมุ่งเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการจัดการด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวมีการเตรียมความพร้อมก่อนทำกิจกรรม การบริหารจัดการรวมถึงการบริการที่ได้มาตรฐาน มัคคุเทศก์มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ชำนาญในเรื่องของกิจกกรรมเป็นอย่างดี


ที่อยู่:
เลขที่ ๒๑ ซอย ๓ ถ.ศรีปิงเมือง ต.ช้างคลาน อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๐๐

โทรศัพท์:
๐๕ ๓๒๘ ๓๖๙๕

อีเมล์:

เว็บไซต์:

โรงแรม รติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่


โรงแรม รติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ รีสอร์ทหรูติดริมฝั่งแม่น้ำปิง ตราตรึงด้วยทัศนียภาพผ่านประวัติศาสตร์แห่งราชอาณาจักรล้านนา คงความงดงามของสถาปัตยกรรมจากวิถีชีวิตชุมชนชาววัดเกตุในสมัยโบราณ และผสานเอกลักษณ์ ศิลปะของกลุ่มชนทางภาคเหนือมาตกแต่งอย่างลงตัว ด้วยการบริการที่เป็นมิตรอัธยาศัยไมตรีสไตล์ไทยล้านนา และการต้อนรับทุกท่านอย่างอบอุ่น ที่สร้างความประทับใจไม่รู้ลืม


ที่อยู่:
เลขที่ ๓๓ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๐๐

โทรศัพท์:
๐๕ ๓๙๙ ๙๓๓๓

อีเมล์:

เว็บไซต์:

โอเอซิสสปา ลานนา


โอเอซิสสปา ลานนา สปาอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อสุขภาพ ที่ให้บริการด้วยแนวทางการบริการจัดการที่เป็นระบบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยผสมผสานการบำบัดแบบสปาแผนตะวันตก โดยการใช้น้ำ น้ำมัน และกลิ่นหอม (สุคนธาบำบัด) จากสมุนไพร มาสร้างคุณค่าและเอกลักษณ์เฉพาะของโอเอซิสสปา โปรแกรมการนวดตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย เพื่อส่งเสริมสุขภาพในเชิงองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจ


ที่อยู่:
๔ ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

โทรศัพท์:
๐๕ ๓๙๒ ๐๑๑๑

อีเมล์:

เว็บไซต์:

เต๋าการ์เด้น เฮลธ์ สปา แอนด์ รีสอร์ท


เต๋าการ์เด้น เฮลธ์ สปา แอนด์ รีสอร์ท รีสอร์ทเพื่อสุขภาพ ให้การบริการอันเป็นเอกลักษณ์ตามหลักวิชาของศาสตร์เต๋าในการรักษาสุขภาพกายและใจ ภายในสถานที่อันร่มรื่นและที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริการประกอบด้วย อาหารเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายยามเช้าแบบชี่กง และ Inner Smile ออกกำลังกายยามค่ำแบบเต้าหยินและทำ Six Healing Sound และรายการดูแลสุขภาพ เช่น ขับล้างสารพิษ การลดน้ำหนัก นวดอายุรเวช


ที่อยู่:
๒๗๔/๑ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

โทรศัพท์:
๐๕ ๓๙๒ ๑๒๐๐

อีเมล์:

เว็บไซต์:

ปานวิมาน สปา (ปานวิมาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ท)


ปานวิมาน สปา (ปานวิมาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ท) สปาท่ามกลางความร่มรื่นของธรรมชาติ ที่เน้นให้บริการในบรรยากาศของความเป็นส่วนตัว การต้อนรับสไตล์ล้านนาและการบริการสปาระดับมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมการนวดที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์ตะวันออก (ไทยล้านนา) และศาสตร์ตะวันตก ในสถานที่นวดที่มองเห็นวิวอันงดงามของขุนเขา นอกจากนี้ยังสามารถฝึกโยคะและทำสมาธิ เพื่อความสุขทั้งกายและจิตใจอย่างแท้จริง


ที่อยู่:
๑๙๗/๒ ม.๑ ถ.แม่ริม-สะเมิง ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐

โทรศัพท์:
๐๕ ๓๘๗ ๙๔๙๔

อีเมล์:

เว็บไซต์:

เทศบาลเมืองน่าน น่านเมืองเก่าที่มีชีวิต


เทศบาลเมืองน่าน น่านเมืองเก่าที่มีชีวิต เทศบาลเมืองน่าน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและชุมชนปลอดภัยระดับโลกที่ได้รับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดดูแลหน้าบ้านของตน มีการจัดรถรางนำเที่ยวของเทศบาลเมืองน่าน เข้าไปเยี่ยมชมในชุมชนต่างๆ รวมถึง โครงการอุ้ยอินเตอร์ ให้ผู้สูงวัยกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง การสอดรับกับส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่นำเสนอ จังหวัดน่านเป็น “น่าน....เมืองเก่าที่มีชีวิต”


ที่อยู่:
เลขที่ ๒๑๔/๑๐ ถ.มหายศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.น่าน ๕๕๐๐๐

โทรศัพท์:
๐๕ ๔๗๑ ๐๒๓๔, ๐๕ ๔๗๕ ๑๑๖๙

อีเมล์:

เว็บไซต์: