ผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศและผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม


ภาคเหนือตอนบนฟ้าล้านนา สปา


สปาที่มีเอกลักษณ์ล้านนา ทั้งสถาปัตยกรรมและการบริการที่โดดเด่น อาคารล้านนาประยุกต์ควบคู่ไปกับศาสตร์แห่งการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม และทรีทเม้นท์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การบริการด้วยภูมิปัญญาไทยพื้นบ้าน โดยการรวบรวมเอาศาสตร์ความรู้ด้านการนวดต่างๆ และสร้างสรรค์การบริการ “ภูมิปัญญาล้านนา FahLanna Wisdom” ประกอบด้วย การอบสมุนไพร เช็ดใบพลูล้างพิษ นวดไทยพื้นบ้านล้านนา นวดประคบใบพลับพลึง นวดประคบหน้าใบเมี่ยง ฯลฯ ที่นี่มีการตกแต่งสถานที่ การแต่งกายสไตล์ล้านนาและการบริการ ล้วนเด่นชัดในความเป็นอัตลักษณ์ล้านนา


ที่อยู่:
๕๗/๑ ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

โทรศัพท์:
๐๕๓ ๔๑๖ ๑๙๑

อีเมล์:

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -

โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่


โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเชียงใหม่ เพียง 4 กิโลเมตรจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ติดริมฝั่งแม่น้ำปิง สถาปัตยกรรมและการตกแต่งได้รับแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตชาวล้านนาสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชุมชนชาววัดเกตุในสมัยโบราณ มีการนำเอาเอกลักษณ์จากหลากหลายกลุ่มชนทางภาคเหนือ สร้างจิตสำนึก ดูแลรักษาริมฝั่งแม่น้ำปิงไม่ให้เสื่อมโทรม ใส่ใจธรรมชาติ มีพื้นที่สีเขียว รายล้อมด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ทำให้อากาศบริสุทธิ์ เย็นสดชื่น เหมาะแก่การพักผ่อน


ที่อยู่:
33 ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์:
053 999 333

อีเมล์:

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี


แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ของสัตว์ป่านานาชนิดจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ท่องเที่ยวได้ทั้งกลางวันและกลางคืน มีกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ป่าได้อย่างใกล้ชิด เช่น การนั่งรถชมชีวิตของสัตว์ในเวลากลางคืน ชมการแสดงของสัตว์ในการหากิน และชมการแสดงแสง สี เสียง ร่วมกับน้ำพุดนตรี มีบริการที่พักแบบซาฟารีสำหรับผู้ที่สนใจพักค้างคืน และมีหลักสูตรเรียนรู้วิถีชีวิตสัตว์สำหรับเยาวชน


ที่อยู่:
๓๓ ม.๑๒ ถ.ราชพฤกษ์ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๓๐

โทรศัพท์:
๐๕๓ ๙๙๙ ๐๐๐

อีเมล์:

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง


เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของมูลนิธิโครงการหลวง และเป็นโครงการส่วนพระองค์ที่เกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ที่จะให้ชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่บนดอยเลิกปลูกฝิ่น หยุดการตัดไม้ และทำไร่เลื่อนลอย สถานีฯมีพื้นที่ที่ใช้ทำการวิจัยประมาณ ๑,๘๑๑ ไร่ โดยเป็นสถานีวิจัยทดลองปลูกพืชเมืองหนาว ทั้งไม้ดอก ไม้ผล ผักเมืองหนาว ป่าปลูก มีการบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ครบวงจร สามารถจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี


ที่อยู่:
๑ ม.๕ ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๑๐

โทรศัพท์:
๐๕๓ ๙๖๙ ๔๗๖-๘

อีเมล์:

เว็บไซต์:
-

 • GPS:
 • -

อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก


เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสูงเป็นอันดับ ๒ ของประเทศไทย มีความสูง ๒,๒๘๕ เมตร จากระดับทะเลปานกลาง จุดเด่น คือ น้ำพุร้อนประเภทไกเซอร์ ซึ่งมีอุณหภูมิและมีแรงดันน้ำสูง จนทำให้น้ำพุ่งออกมาพ้นพื้นดิน บนยอดดอยมีทิวทัศน์สวยงาม มีลานกางเต็นท์ ที่มีจุดชมวิวทะเลหมอก และจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงาม เสน่ห์อย่างหนึ่ง คือ มีพันธุ์พืชและสัตว์ป่าหายาก ทั้งยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น อาบน้ำแร่ อบไอแร่ นวดแผนไทย ต้มไข่ในบ่อน้ำพุร้อน ดูนก ดูผีเสื้อ และแมลง เส้นทางศึกษาระบบนิเวศบริเวณน้ำพุร้อน เป็นต้น


ที่อยู่:
๒๒๔ ม.6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๑๐

โทรศัพท์:
-

อีเมล์:
-

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (องค์กรสาธารณประโยชน์)


เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการทำงานโดยการเตรียมความพร้อมชุมชน โดยใช้กระบวนการการจัดการท่องเที่ยวโดยองค์กรชุมชน (CBT) เพื่อป้องกันผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยชุมชนคาดหวังว่าการท่องเที่ยวจะเป็นสะพาน ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวจะเป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนในการบอกเล่าเรื่องราวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชุมชน ต่อคนภายนอก


ที่อยู่:
๘๙ ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์:
๐๘ ๙๒๖๔ ๔๒๘๔

อีเมล์:
-

เว็บไซต์:
-

 • GPS:
 • -

โครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข


สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ เริ่มจากกลุ่มคนในภาคการท่องเที่ยว ภาคสาธารณสุข และภาคการศึกษา ที่มีแนวคิดและห่วงใยเรื่องสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะด้านสุขภาวะของคนเชียงราย จึงมีการดำเนินงานภายใต้โครงการ “อาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข”การทำงานเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของห่วงโซ่อุปทานอาหารปลอดภัย ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และใช้ศักยภาพของจังหวัดเชียงราย ในเรื่องท่องเที่ยว และการเกษตร มาช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะของคนในจังหวัดเชียงราย


ที่อยู่:
๒๒๖/๕๐-๕๕ ถ.สันโค้งน้อย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์:
-

อีเมล์:

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -

ศิรา สปา


สปาขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ที่ออกแบบและตกแต่งด้วยศิลปะล้านนาประยุกต์ผสมผสาน กับสไตล์โคโลเนียลมีห้องให้บริการที่หลากหลาย สามารถรองรับการให้บริการแบบส่วนตัวและคู่รัก หรือ แบบครอบครัว ใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่น ทั้งน้ำมันหอมระเหยและทรีทเมนต์ต่างๆ การให้บริการจากพนักงานที่เชี่ยวชาญ โดยใช้ศาสตร์การนวดจากภูมิปัญญาล้านนา ผนวกกับตำราเครื่องประทินผิวที่ปรับประยุกต์จากภูมิปัญญาดั้งเดิม อาบแช่น้ำแร่จากธรรมชาติ ผ่อนคลายไปในทุกมิติแห่ง รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส


ที่อยู่:
๘/๑ ถ.ราชวิถี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

โทรศัพท์:
๐๕๓ ๒๒๒ ๒๘๘

อีเมล์:

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -

ระรินจินดา เวลเนส สปา แอนด์ ออนเซ็น เชียงใหม่


สปาเพื่อการพักผ่อน เน้นการบริการสปาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ สัมผัสประสบการณ์ สปาเพื่อสุขภาพ แบบองค์รวม ด้วยโปรแกรมทรีทเมนต์ที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นจากการผสมผสานศาสตร์ในการบำบัดตามองค์ความรู้ตะวันออก เทคนิคการนวดที่พิถีพิถันตามภูมิปัญญาไทยกับนวัตกรรมตะวันตกและเทคโนโลยี ที่ทันสมัย อาทิ ไฮโดรเทอราพี เกิดเป็นบริการเพื่อการบำบัดร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณให้สมดุลได้อย่างสมบูรณ์โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรเวชคอยให้คำปรึกษา


ที่อยู่:
๑๔ ถ.เจริญราษฏร์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐

โทรศัพท์:
๐๕๓ ๒๔๗ ๐๐๐, ๐๕๓ ๓๐๓ ๐๓๐

อีเมล์:

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -

“Smoke on the water” Mountain Biking Day Tour


กิจกรรมขี่จักรยานเสือภูเขาวิบาก ซึ่งมีมาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยใช้เส้นทางภายในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ–ปุย โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับการแนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ และเส้นทางที่จะใช้ในการขับขี่จากมัคคุเทศก์ที่มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ ด้านการขี่จักรยานเสือภูเขา โดยตรงคอยให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยว ระหว่างเส้นทางผู้ขับขี่จะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของดอยสุเทพ–ปุย และสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง พร้อมทั้งนั่งจิบกาแฟชมทิวทัศน์อันสวยงามของมูลนิธิโครงการหลวงอีกด้วย


ที่อยู่:
48-50 ซ.1 ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์:
053 089 693, 09 5687 9454

อีเมล์:

เว็บไซต์:
-

 • GPS:
 • -

ชีวา สปา


สปารูปแบบล้านนาประยุกต์ ที่มีการผสมผสานระหว่างรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัสอย่างเหมาะสม ซึ่งนอกจากจะให้บริการด้านสุขภาพแล้ว ที่นี่ยังยึดถือหลักการเผยแพร่และอนุรักษ์ภูมิปัญญาวิถีบำบัดแบบไทยล้านนาจากบรรพบุรุษและสมุนไพรของล้านนา โดยนำเทคนิคและสมุนไพรเหล่านั้นมาผสมผสานกับสปาแบบตะวันตก เช่น การนวด การตอกเส้น การประคบ การนวดน้ำมันสมุนไพรฯลฯ มาให้บริการเพื่อการพักผ่อนและผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ


ที่อยู่:
๔/๒ ถ.หัสดิเสวี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

โทรศัพท์:
๐๕๓ ๔๐๕ ๑๒๙, ๐๕๓ ๒๑๑ ๔๐๐

อีเมล์:

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -

ปานวิมาน สปา


สปาท่ามกลางความร่มรื่นของธรรมชาติที่เน้นให้บริการในบรรยากาศของความเป็นส่วนตัวสำหรับการพักผ่อนและการผ่อนคลาย การต้อนรับสไตล์ล้านนาและการบริการสปาระดับมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมการนวดที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์ตะวันออก (ไทยล้านนา) และศาสตร์ตะวันตก ในสถานที่นวด ที่มองเห็นวิวอันงดงามของขุนเขา นอกจากนี้ยังสามารถฝึกโยคะและทำสมาธิ เพื่อความสุขทั้งกายและจิตใจอย่างแท้จริง


ที่อยู่:
๑๙๗/๒ ม.๑ ถ.แม่ริม-สะเมิง ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐

โทรศัพท์:
๐๕๓ ๘๗๙ ๔๙๔, ๐๕๓ ๘๗๙ ๕๔๐

อีเมล์:

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -