ผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศและผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม


ภาคใต้ตอนล่าง4 วัน 3 คืน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม หมู่เกาะชุมพร


โปรแกรมดำน้ำตื้นบริเวณหมู่เกาะชุมพรที่มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ หลากหลาย และมีความสวยงามเป็นอย่างมาก จึงทำให้โปรแกรมนี้มีความน่าสนใจและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยสนใจที่จะดำน้ำบริเวณหมู่เกาะต่างๆ ของทะเลชุมพร อาทิเช่น เกาะลังกาจิว เกาะละวะ เกาะหลักแรด เกาะกะโหลก เป็นต้น ซึ่งนอกจากการดำน้ำแล้ว ในช่วงกลางคืนนักท่องเที่ยวยังได้สนุกสนานกับกิจกรรมตกหมึกที่มีความตื่นเต้นและท้าทายเป็นอย่างมาก


ที่อยู่:
27/63 ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์:
077405288, 08 4051 7027

อีเมล์:

เว็บไซต์:
-

 • GPS:
 • -

ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร (พรุโต๊ะแดง)


ป่าพรุโต๊ะแดง เป็นป่าผืนใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และมีความสัมพันธ์กับวิถีชุมชนที่อาศัยรอบป่าพรุ คือ เป็นแหล่งรองรับน้ำและกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ เป็นแหล่งหาของป่า และแหล่งรวบรวมพันธุ์พืช สัตว์ป่านานาชนิด ป่าพรุโต๊ะแดงเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและห้องสมุดธรรมชาติวิทยากลางแจ้ง ที่สมบูรณ์ที่สุดศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธรตระหนักถึงความสำคัญนี้จึงได้มีการฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ให้เห็นคุณค่าเพื่อการร่วมกันอนุรักษ์


ที่อยู่:
๙ ม.๕ ถ.ชวนะนันต์ ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ๙๖๑๒o

โทรศัพท์:
o๘ ๑๘๙๘ o๘๘๑, o๙ ๘o๑๕ ๘๓๙๕

อีเมล์:

เว็บไซต์:
-

 • GPS:
 • -

โรงแรมสันธิญา เกาะพะงัน รีสอร์ท แอนด์ สปา


สันธิญา เกาะพะงัน รีสอร์ท แอนด์ สปา มีนโยบายการบริหารจัดการที่ตระหนักถึงวัฒนธรรมความเป็นไทยและวิถีชีวิต อีกทั้งยังคำนึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสความเป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุด ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในบริเวณโรงแรมฯ เป็นต้นไม้ที่มีมาตั้งแต่ก่อนเริ่มสร้างโรงแรมฯ นอกจากนี้บริเวณโดยรอบยังมีพันธุ์ไม้นานาชนิดมากกว่า ๑๐๐ พันธุ์ท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริง รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง


ที่อยู่:
๒๒/๗ ม.๕ ต.บ้านใต้ อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

โทรศัพท์:
๐๗๗ ๔๒๘ ๙๙๙

อีเมล์:

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง


พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีกิจกรรมเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาอาชีพ เป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด และดินพรุ และมีการจำแนกการใช้ที่ดิน การแบ่งพื้นที่เป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆอย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นศูนย์นิทรรศการที่จัดแสดงความรู้ทางการเกษตร ระบบชลประทานและการแกล้งดิน ที่ผู้เข้าไปศึกษาเที่ยวชมสามารถชมแล้วเข้าใจง่ายด้วยตัวเอง และมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีตั้งแต่การจัดโซนนิ่ง การจัดการระบบชลประทาน และการกำจัดน้ำเสีย การกำจัดขยะโดยการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาจัดทำปุ๋ยหมัก


ที่อยู่:
๙๕ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐

โทรศัพท์:
๐๗๓ ๖๓๑ ๐๓๓, ๐๗๓ ๖๓๑ ๐๓๘

อีเมล์:
-

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -

วิถีคน...ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน


ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน ดำเนินกิจกรรมตามหลักการหลอมรวมชาวชุมชน เปิดโอกาสให้คนทุกวัย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์ สืบสานวิถีท้องถิ่น โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นริมคลอง ที่สามารถสร้างรายได้เสริม และพัฒนาอาชีพหลัก


ที่อยู่:
๑๒๐ ม.๒ ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140

โทรศัพท์:
๐๘ ๙๒๓๑ ๕๒๘๑

อีเมล์:

เว็บไซต์:
-

 • GPS:
 • -

Surin Moken Experience


รายการนำเที่ยวที่จะนำนักท่องเที่ยวนั่งสปีดโบ๊ท เพื่อได้สัมผัสกับชีวิตของชาวเลมอแกน ที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์มาตั้งแต่ดั้งเดิม โดยนักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสศึกษาวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม รวมทั้งความเชื่อต่างๆ ที่ชาวมอแกนได้ปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน อาทิเช่น วิธีการจับปลาโดยใช้ฉมวก การพายเรือแบบชาวมอแกน เรียนรู้การทำเครื่องประดับ วิธีการดำน้ำของชาวมอแกน การศึกษาประวัติความเป็นมาและความเชื่อต่างๆ ของชาวมอแกน การล่องเรือหางยาวท่องเที่ยวรอบเกาะ เป็นต้น


ที่อยู่:
120/2 ม.1 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150

โทรศัพท์:
08 7917 7165

อีเมล์:

เว็บไซต์:
-

 • GPS:
 • -

เบิกฟ้าเมืองตรัง


รายการนำเที่ยว 3 วัน 2 คืน ของจังหวัดตรัง ที่นักท่องเที่ยวทั่วไปไม่ค่อยได้ทราบและเข้าถึงมากนัก จึงเป็นโปรแกรมที่มีความคิดที่ค่อนข้างแตกต่างจากโปรแกรมอื่นๆ ที่นำเสนอขายในจังหวัดตรัง อาทิเช่น นมัสการศาลหลักเมือง การชมสถานีรถไฟกันตัง ซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายของฝั่งทะเลอันดามัน เข้าเยี่ยมชมบ้าน เจ้าเมืองตรังคนแรก ตอนเช้าอร่อยกับติ่มซำ และหมูย่างเมืองตรังอาหารเช้าของชาวตรัง รวมทั้งการเที่ยวทะเลตรังเพื่อชมถ้ำมรกต เกาะกระดาน เป็นต้น


ที่อยู่:
292 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

โทรศัพท์:
075 218 031, 08 1817 3604

อีเมล์:

เว็บไซต์:
-

 • GPS:
 • -

คูล สปา


สปาที่มีการออกแบบอย่างกลมกลืมกับท้องทะเลและธรรมชาติรอบตัว ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและเน้นความเป็นส่วนตัวที่ซ่อนตัวภายใต้ม่านน้ำตก รวมทั้งไพรเวทสปาพาวิลเลี่ยน ไพรเวทเอาต์ดอร์บาร์ทติ้ง และจากุซซี่ที่อยู่ท่ามกลางสวน ฟังเสียงน้ำตกไหลช่วยให้สงบและผ่อนคลาย ทรีทเม้นท์ต่างๆ ที่ออกแบบเป็นพิเศษ โดยใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่คัดสรรวัตถุดิบพืชพรรณผลไม้ตามฤดูกาล


ที่อยู่:
๘๘ ม.๘ ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐

โทรศัพท์:
๐๗๖ ๓๗๑ ๐๐๐

อีเมล์:

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -

เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชุมพร


เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร ซึ่งปณิธานร่วมของสมาชิกเครือข่ายฯ เพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวางทิศทางเกษตรอินทรีย์ เพื่อประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างสมาชิกเครือข่ายฯ รวมทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้าใจด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชนสมาชิก


ที่อยู่:
๙๙ ม.๕ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

โทรศัพท์:
๐๘ ๙๑๒๘ ๔๖๔๓

อีเมล์:

เว็บไซต์:
-

 • GPS:
 • -

บันยันทรี สปา สมุย


สปาภายใต้บรรยากาศสวนพฤกษชาติเขตร้อนที่มุ่งเน้นการบำบัดแบบองค์รวม เช่น การบำบัดดั้งเดิมของชาวตะวันออก จุดเด่นของสปาจึงอยู่ที่การผ่านสัมผัสจากพนักงานหัตถเวชผู้ความชำนาญ รวมถึงการใช้สมุนไพรและเครื่องเทศจากธรรมชาติเป็นหลัก อีกทั้งยังมีนวัตกรรมที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ได้แก่ เดอะ เรนฟอเรสต์ อินดัลเจนซ์ ซึ่งเป็นบริการอุณหภูมิบำบัด โดยใช้กระแสน้ำในรูปแบบต่างๆ


ที่อยู่:
๙๙/๙ ม.๔ ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๓๑๐

โทรศัพท์:
๐๗๗ ๙๑๕ ๓๓๓

อีเมล์:

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -