ผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศและผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม


ภาคใต้ตอนล่างมหัศจรรย์สันหลังมังกร สตูล วันเดย์ทริป


มหัศจรรย์สันหลังมังกร สตูล วันเดย์ทริป เป็นรายการนำเที่ยวที่สมบูรณ์แบบทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และธรรมชาติ อีกทั้งเป็นรายการที่ผู้ส่งผลงานมีความคิดสร้างสรรค์จัดรายการนำเที่ยวที่จะนำเสนอเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของท้องถิ่นทุกรูปแบบ การบริหารจัดการ รวมถึงการบริการนำเที่ยว มัคคุเทศก์มีความพร้อมและมีความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในพื้นที่อย่างดี


ที่อยู่:
เลขที่ ๒๒/๒๘ ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐

โทรศัพท์:
๐๗ ๔๗๒ ๒๐๗๗

อีเมล์:

เว็บไซต์: