ผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศและผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม


ภาคอีสานตอนล่างอุทยานแห่งชาติตาดโตน


อุทยานแห่งชาติตาดโตน มีพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ชั้นที่ 1A มากกว่า ๕๐% ของพื้นที่อุทยาน เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น ลำห้วยปะทาว ลำห้วยเสียว ลำห้วยช่อระกา ลำห้วยชีลอง ไหลลงสู่แม่น้ำชี นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับเป็นแหล่งศึกษา วิจัย ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในแง่ของแหล่งท่องเที่ยวอุทยานมีน้ำตกที่สวยงาม มีน้ำไหลตลอดทั้งปี สองข้างลำธารมีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ขึ้นอย่างหนาแน่นทำให้บรรยากาศร่มรื่น มีถนนลาดยางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวตลอดเส้นทาง


ที่อยู่:
๓๕/๕ ต.นาฝาย อ.เมืองฯ จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

โทรศัพท์:
๐ ๔๔๘๕ ๓๓๓๓, ๐๘ ๑๙๐๕ ๖๙๘๗

อีเมล์:

เว็บไซต์:
-

ไร่องุ่นพีบีวัลเลย์ (บริษัท บีบี โฮลดิ้ง จำกัด ) (สาขา 2)


ไร่องุ่นพีบีวัลเลย์ ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า ๒,๕๐๐ ไร่ เป็นทำเลที่อยู่ในหุบเขาริมเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา มีกิจกรรมนั่งรถชมไร่องุ่น ชมโรงผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอธิบายและสาธิต พร้อมทั้งชิมไวน์จากถังไม้โอ๊คสำหรับบ่มไวน์ซึ่งนำเข้าจากฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีร้านขายของที่ระลึก องุ่นสด และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ น้ำองุ่น น้ำเสาวรส และไวน์ต่าง ๆ รวมทั้งมีที่พักไว้คอยบริการ


ที่อยู่:
๑๐๒/๒ ม.๕ ถ.มิตรภาพ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๓๒๐

โทรศัพท์:
๐ ๓๖๒๒ ๖๔๑๕

อีเมล์:

เว็บไซต์: