ผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศและผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม


ภาคตะวันออกสวนยายดา-เจ้บุญชื่น


สวนผลไม้แบบผสมผสานที่มีผลผลิตตลอดทั้งปี โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มมูลค่าให้กับการทำเกษตรด้านต่างๆ ให้เกิดการอนุรักษ์และความยั่งยืนพร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์และความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวจากกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร เส้นทางเดินชมสวน และการจัดจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพให้แก่นักท่องเที่ยวตามแต่ละฤดูกาล รวมทั้งบุฟเฟ่ต์ผลไม้ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว โดยดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก” และใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเหมาะสมตามแนวคิด “สวนรกรุงรังแต่ได้สตางค์ทุกด้าน”


ที่อยู่:
๓๐ ม.๒ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ๒๑๐๐๐

โทรศัพท์:
๐๘ ๙๐๙๙ ๑๒๙๗

อีเมล์:
-

เว็บไซต์:

  • GPS:
  • -

มาระยอง ลองไปประแส ฮิ


เทศบาลตำบลปากน้ำประแสได้ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาคมท้องถิ่น ในการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น ให้เหมาะสมกับยุคโลกาภิวัตน์ โดยเน้นถึงเครื่องมือในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ บูรณาการกับต้นทุนที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้เห็นว่าปากน้ำประแสมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมี วัฒนธรรมประเพณีที่ไม่เหมือนใคร ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและแตกต่างจากชุมชนอื่น จึงให้ความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม


ที่อยู่:
๙๙๙ ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170

โทรศัพท์:
๐๓๘ ๖๖๑ ๗๒๐-๑

อีเมล์:
-

เว็บไซต์:
-

  • GPS:
  • -

ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา


คณะคาบาเร่ต์แห่งแรกของประเทศไทยและภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ มีระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม มีแผนการบริหารงานในอนาคตที่ชัดเจน การแสดงสร้างความประทับใจ ทันสมัย ทั้งการออกแบบฉาก เครื่องแต่งกาย พัฒนาการแสดงอยู่ตลอดเวลาเพื่อคงคุณภาพ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ของสินค้าและบริการ ส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ และช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ


ที่อยู่:
๔๖๔ ม.9 ถ.พัทยาสาย ๒ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๒๖0

โทรศัพท์:
-

อีเมล์:

เว็บไซต์:

  • GPS:
  • -