ผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศและผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม


ภาคกลางอนุสรณ์สถานแห่งความทรงจำช่องเขาขาด


ช่องเขาขาด สถานที่เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีการบริหารจัดการดี มีอัตลักษณ์โดดเด่น การจัดการภูมิสถาปัตยกรรมที่ดีไม่ทำลายธรรมชาติ ตกแต่งได้อย่างเหมาะสม ร่มรื่น และกลมกลืน มีการออกแบบการเที่ยวชม นำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระหว่างการสร้างทางรถไฟสายมรณะสมัยสงครามโลก ในมุมมองของฝ่ายสัมพันธมิตร ในฐานะที่ตกเป็นเชลยศึก ผ่านพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการภาพถ่าย โรงฉายภาพยนตร์ และ เส้นทางอันคดเคี้ยวลงไปสู่ช่องเขาที่มีขนาดกว้างเพียง ๑๗ เมตร ด้วยระบบสื่อความหมายที่ดี และทันสมัย หลากหลายภาษา สามารถสื่อเรื่องราวได้อย่างครบถ้วนชัดเจน


ที่อยู่:
๒๐๗ ม.๑๑ ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

โทรศัพท์:
๐๘ ๑๘๑๔ ๗๕๖๔, ๐ ๓๔๙๑ ๙๖๐๕

อีเมล์:

เว็บไซต์:

สวนสามพราน ริเวอร์ไซด์


สวนสามพราน แหล่งนันทนาการที่มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับยุคสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย สืบสานวิถีชีวิตตลอดจนภูมิปัญญาไทยมารวบรวมเป็นกิจกรรม ทั้งในด้านงานหัตถกรรม การปรกอบสัมมาอาชีพ ศิลปกรรมการ การละเล่นพื้นเมือง นำเสนอผ่านกิจกรรมวิถีไทย สวนออร์แกนิค ตลาดสุขใจ ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ โรงแรมริมแม่น้ำ เรือนไทยริมทะเลสาบ อรุษยาสปา


ที่อยู่:
๒๑ ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๑๑๐

โทรศัพท์:
๐๘ ๙๗๗๙ ๑๔๑๔, ๐ ๓๔๓๒ ๒๕๔๔-๗

อีเมล์:

เว็บไซต์:

ชุมชนบ้านบางพลับ (ศูนย์ท่องเที่ยวบ้านบางพลับ)


ชุมชนบ้านบางพลับ ชุมชนท่องเที่ยวที่มีการจัดระบบองค์ความรู้วิถีชีวิต และวัฒนธรรมนำเสนอนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำเป็นฐานการเรียนรู้ พร้อมวิทยากรบรรยายซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ เช่น การปลูกส้มโอโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี การทำน้ำตาลมะพร้าว เห็ดโอ่ง ถั่วงอกมือถือ ผลไม้กลับชาติ การทำว่าวจุฬา เป็นต้น พร้อมกิจกรรมปั่นจักรยานเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชน


ที่อยู่:
๙/๓ ม.๔ ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ๗๕๑๒๐

โทรศัพท์:
๐๘ ๑๒๗๔ ๔๔๓๓

อีเมล์:

เว็บไซต์:
-

โปรแกรมนำเที่ยว เพชรบุรี-ชะอำ-หัวหิน


โปรแกรมนำเที่ยว เพชรบุรี-ชะอำ-หัวหิน เป็นรายการนำเที่ยวที่เน้นขายกลุ่มลูกค้าชาวลาว เนื่องจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่มีพื้นที่ติดชายทะเล จึงต้องแสวงหาธรรมชาติทางทะเล อาหารทะเล ความหลากหลายของกิจกรรมที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน อีกทั้งความกลมกลืนในเชื้อชาติที่สองประเทศมีวัฒนธรรมหรือแม้แต่ภาษาพูดที่คล้ายคลึงกัน ตลอดจนการบริหารจัดการพร้อมทั้งการบริการที่ได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว


ที่อยู่:
เลขที่ ๖๘๐/๗ ม. ๕ ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐

โทรศัพท์:
๐๘ ๓๖๙๙ ๓๒๔๒, ๐๘ ๐๒๑๘ ๖๗๕๐

อีเมล์:

เว็บไซต์:

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลลา หัวหิน


โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลลา หัวหิน สถานที่พักตากอากาศชายทะเลแห่งแรกของประเทศไทย (โรงแรมรถไฟในอดีต) หนึ่งในสมาชิกโรงแรมชั้นนำระดับโลก โดดเด่นด้วยรูปแบบอาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมโคโลเนี่ยลดั้งเดิมของยุคอดีตไว้อย่างสง่างาม พร้อมสวนไม้ดัดขนาดใหญ่ บนพื้นที่ ๗๔ ไร่ โรงแรมมีมาตรฐานการบริการระดับห้าดาวที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีนโยบายการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นมาโดยตลอด


ที่อยู่:
เลขที่ ๑ ถ.ดำเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

โทรศัพท์:
๐๓ ๒๕๑ ๒๐๒๑-๓๘

อีเมล์:
-

เว็บไซต์:

ศูนย์ฝึกอบรมอภัยภูเบศร เดย์ สปา (โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร)


ศูนย์ฝึกอบรมอภัยภูเบศร เดย์ สปา (โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร) สปาบำบัดที่รวบรวมองค์ความรู้แผนไทยและภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสานกับกลิ่นอายอารยธรรมตะวันตกอย่างลงตัว เน้นการบำบัดที่จะนำร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของผู้รับบริการกลับสู่ "สมดุล" ในสไตล์อภัยภูเบศร นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรภูมิปัญญาไทยไว้จำหน่าย พร้อมทั้งบริการอาหารเพื่อสุขภาพ (Spa Cuisine) ที่เหมาะกับสุขภาพของแต่ละบุคคล


ที่อยู่:
๓๒/๗ ม.๑๒ ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐

โทรศัพท์:
๐๓ ๗๒๑ ๗๑๒๗

อีเมล์:
-

เว็บไซต์: