ผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศและผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม


กรุงเทพมหานครโปรแกรมพิเศษ ตามรอยพระบาท นครพนม สกลนคร อุดรธานี


รายการนำเที่ยวที่นำนักท่องเที่ยวเดินทางสู่จังหวัดนครพนม สกลนคร อุดรธานี ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดจะมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป เช่น การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ ซึ่งเป็นที่นับถือในจังหวัดนั้นๆ การเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ รวมถึงการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีอันมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานกว่า 5,000 ปี และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ซึ่งมีความแปลกใหม่น่าสน ใจมากกว่ารายการนำเที่ยวอื่นๆ


ที่อยู่:
111/92 ถ.โพธิ์แก้ว แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์:
0 2101 2561, 08 3615 1719

อีเมล์:

เว็บไซต์:
-

 • GPS:
 • -

7 Days 6 Nights Highlight of Thailand


รายการนำเที่ยวระดับคุณภาพสูงที่ใช้รถระดับ VIP พร้อมทั้งการบริการในระดับ Eclusive ให้แก่ลูกค้าโดยจะเป็นโปรแกรมการเดินทางที่ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ–พระนครศรีอยุธยา–พิษณุโลก–สุโขทัย-อุตรดิถต์–แพร่–เชียงราย และเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 7 วัน 6 คืน สำหรับการท่องเที่ยว ซึ่งการนำเที่ยวจะเป็นนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว หรือกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรม อาทิเช่น อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก การเที่ยวชมสวนเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมทดลองดำนา การย้อมผ้าม่อฮ่อมหรือหม้อห้อม เรียนรู้การทำอาหารไทย เป็นต้น


ที่อยู่:
138 อาคารบุญมิตร ชั้น 10 B 9 ถ.สีลม แขวงสุริวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์:
0 2235 1234

อีเมล์:

เว็บไซต์:
-

 • GPS:
 • -

Trip Program Sustainable Travel “TALAD NOI NEIGHBORHOOD”


รายการนำเที่ยวชุมชน ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยวในเมืองใหญ่ และเป็นการผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนตลาดน้อย ได้อย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และพูดคุยกับคนในชุมชน เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การได้ศึกษาถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน ที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้มาอย่างยาว นาน จึงทำให้รายการนำเที่ยวนี้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างดีเสมอมา


ที่อยู่:
2332 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์:
08 1754 8629

อีเมล์:

เว็บไซต์:
-

 • GPS:
 • -

สยามพาร์ค ซิตี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ


สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ สวนน้ำ ทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ปัจจุบันได้นำเครื่องเล่นในระดับสากลมาใช้ เครื่องเล่นในสวนสนุกถูกจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ ตามประเภทของเครื่องเล่นและกลุ่มผู้ใช้บริการ สามารถรองรับประชาชนได้ทุกเพศทุกวัย ได้แก่ Water Park X-Zone Family World Fantasy World Small World และมีมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานการบริการ


ที่อยู่:
๒๐๓ ถ.สวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุเทพมหานคร ๑๐๒๓๐

โทรศัพท์:
๐ ๒๙๑๙ ๗๒๐๐, ๐ ๒๑๐๕ ๔๒๙๔

อีเมล์:

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -

มันดาราสปา


สปาที่ตั้งอยู่บนโรงแรมแนวคลาสสิก สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาในทุกห้อง มีอ่างน้ำแช่ตัว ผ่อนคลายท่ามกลางสวนเขียวบนชั้นดาดฟ้า โดยประกอบด้วยอ่างสุคนธบำบัดขนาดใหญ่ และเมนูสปาที่มีความหลากหลาย เช่น การนวดบำบัดแผนไทยหรือแบบสวีเดน สำหรับการบำบัดใช้ผลิตภัณฑ์จาก Elemis ในการให้บริการ และมีสวนที่ร่มรื่นสำหรับการพักผ่อนหลังการรับบริการ


ที่อยู่:
๒ ถ.เจริญกรุง ซ.๓๐ (ตรอกกัปตันบุช) แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

โทรศัพท์:
๐ ๒๒๖๖ ๐๑๒๓

อีเมล์:

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -

โอเอซิสสปา กรุงเทพฯ (ซ.สุขุมวิท ๓๑)


สปาเพื่อสุขภาพ ด้วยแนวคิดสปาในสวนที่ร่มรื่นใจกลางเมือง (Garden Villa Spa) ให้บริการด้วย ทรีทเมนต์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแบบโอเอซิสสปา โดยผสานการบำบัดจากภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยกับ การนวดแบบอายุรเวท การใช้น้ำบำบัด การใช้น้ำมันและกลิ่นหอม (สุคนธาบำบัด) ซึ่งเน้นการปรนนิบัติด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเป็นหลัก โอเอซิสสปามีการพัฒนามาตรฐานการให้บริการและการบริหารจัดการที่ โดดเด่น โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานและการควบคุมมาตรฐานบริการให้เป็นหนึ่งเดียว


ที่อยู่:
๖๔ ถ.สุขุมวิท ซ.๓๑ (ซ.สวัสดี) แขวงวัฒนา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

โทรศัพท์:
๐ ๒๒๖๒ ๒๑๒๒

อีเมล์:

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -

ตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง น้อมกราบอุทยานราชภักดิ์ อนุรักษ์สกุลช่างเมืองเพชร เที่ยวตะเล็ดปสานฉัตรชัย


ศาสตร์พระราชา แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์นักรบไทยในอดีต ทำให้พื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการได้เข้าชมโครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน การได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาของวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงการเข้าชมอุทยานราชภักดิ์ จึงเป็นสิ่งที่น่าจดจำและน่าศึกษาเป็นอย่างมาก รายการนำเที่ยวนี้ จึงเป็น อีกรายการหนึ่งที่มีคุณภาพและมีการคัดสรรสาระความรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี


ที่อยู่:
2 ถ.พระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์:
0 2282 7614

อีเมล์:

เว็บไซต์:
-

 • GPS:
 • -

เขาเล่าว่า...เกาะสีชัง เกาะแห่งรัก


รายการนำเที่ยว 3 วัน 2 คืน ที่ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าและมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน ความหลากหลายของสินค้าการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่มีความสงบ สวยงาม อาหารทะเลที่สดอร่อยและปลอดสารพิษ ที่พักอันสวยงามและสะดวกสบายการท่องเที่ยวโดยใช้รถสกายแล็ป ตลอดจนความมีมิตรไมตรีของชาวเกาะสีชัง ที่จะสร้างความประทับใจแก่ผู้ไปเยือนได้เป็นอย่างดี ประกอบกับอยู่ใกล้กรุงเทพฯ ใช้เวลาการเดินทางไม่นาน ทำให้โปรแกรมนี้มีความเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มและทุกเพศทุกวัย


ที่อยู่:
6 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10123

โทรศัพท์:
0 2931 7954, 08 8399 5234

อีเมล์:

เว็บไซต์:
-

 • GPS:
 • -

ความศรัทธาและของดีเมืองปักธงชัย


จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่สามารถเดินทางไป-กลับ ภายในวันเดียวและมีสินค้าทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โปรแกรมนี้จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาค่อนข้างจำกัด หรือไม่ต้องการจะค้างคืน นำสู่อำเภอปักธงชัย โดยเข้าชมวัดหน้าพระธาตุ ซึ่งเป็นวัดที่มีพระธาตุที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 มีพระอุโบสถแบบอีสาน เยี่ยมชมวัดป่าศรีโพธิญาณ ซึ่งเป็น UNSEEN ของเมืองปักธงชัย และลองชิมผัดหมี่โคราชอันมีชื่อเสียง รวมถึงการซื้อของที่ระลึกซึ่งเป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว


ที่อยู่:
12 ซ.รามอินทรา 35 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์:
0 2973 1299

อีเมล์:

เว็บไซต์:
-

 • GPS:
 • -

ดีวาน่า เวอร์ชู สปา


อาคารบริการสปาที่ปรับจากบ้านหลังเดิมอายุกว่า ๑๐๐ ปี ของอดีตเจ้าพระยา ได้รับการดัดแปลงเป็น สปาแต่ยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมดั้งเดิมที่มีความรื่นร่มใจกลางเมืองหลวงสู่การเป็น สปาสุขภาพ ห้องทรีตเม้นต์ที่มีการตกแต่งอย่างคลาสสิคและหรูหรา ประกอบด้วยอ่างแช่ตัวเซรามิกที่โดดเด่น ผสมผสานการบำบัดด้วยโฮมีโอพาธีย์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล พร้อมกับการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและความงามเฉพาะบุคคลโดยผู้เชี่ยวชาญ


ที่อยู่:
๑๐ ถ.ศรีเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

โทรศัพท์:
๐ ๒๒๓๖ ๖๗๘๘-๙

อีเมล์:

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -

ระรินจินดา เวลเนส สปา (เพลินจิต)


สปาบนชั้นดาดฟ้าของโรงแรม ที่ออกแบบโดยให้ความรู้สึกที่หรูหรา ด้วยการผสมผสานรูปลักษณ์ แบบ Thai classic โดยเน้นวัสดุไม้และสีขาวนวลสว่างเป็นหลัก มีการเเบ่งสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยประเภทต่างๆ อย่างลงตัว ป้องกันเสียงรบกวน ทำให้เกิดความสงบ พร้อมให้บริการทรีทเม้นต์ที่มีเอกลักษณ์อันได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นจากการผสมผสานศาสตร์แห่งการบำบัดตามแบบองค์ความรู้ตะวันออกผสมผสานกับนวัตกรรมตะวันตก เพื่อการบำบัดร่างกาย จิตใจ ให้มีความสมดุล


ที่อยู่:
๑๐๐ ชั้น ๓๐ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เพลินจิต ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

โทรศัพท์:
๐ ๒๖๕๑ ๕๒๒๔-๕

อีเมล์:
-

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสวิถีชุมชน มนต์เสน่ห์คนบ้านริมคลอง


ชาวบ้านที่เห็นคุณค่าของธรรมชาติ วิถีชีวิตความเป็นบ้านริมน้ำ จึงได้รวบรวมและรื้อฟื้นเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้กลับมาอีกครั้ง โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสกิจกรรมในชุมชน ในรูปแบบฐานการเรียนรู้จากภูมิปัญญาชุมชน ประกอบด้วย กิจกรรมน้ำตาลมะพร้าว กิจกรรมการทำจักสานใบมะพร้าว กิจกรรมทำขนมไทย และกิจกรรมล่องเรือชมวิถีชีวิตบ้านริมสองฝั่งคลองผีหลอก กับบ้านเรือนไทยโบราณ พิธีลอยอังคาร พร้อม สัมผัสกับรสชาติอาหารแบบไทยๆ พื้นบ้าน ที่หารับประทานได้ยากในปัจจุบัน เช่น น้ำพริกปลาทู ผักต้ม แกงขี้เหล็ก แกงยอดมะพร้าว เป็นต้น


ที่อยู่:
๔๓/๑ ม.๖ ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

โทรศัพท์:
๐๘ ๙๑๗๐ ๒๙๐๔, ๐๘ ๙๑๗๐ ๒๙๐๔

อีเมล์:

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -