ผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศและผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม


กรุงเทพมหานครสยามนิรมิต (บริษัท รัชดานิรมิต จำกัด)


สยามนิรมิต แหล่งนันทนาการที่ให้ความบันเทิงผ่านการแสดงนาฏศิลป์ไทยประยุกต์อันวิจิตรสวยงาม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งระบบแสง เสียง ภาพ และเทคนิคพิเศษต่างๆ บนเวทีขนาดใหญ่ นำเสนอเรื่องราวทาง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต และคติความเชื่อต่างๆ พร้อมสัมผัสหมู่บ้านไทยดั้งเดิม ๔ ภาค ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกันตามสภาพภูมิศาสตร์ วิถีชีวิต รวมถึงความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น


ที่อยู่:
๑๙ ถ.เทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐

โทรศัพท์:
๐๘ ๑๔๐๐ ๑๖๖๘ , ๐ ๒๖๔๙ ๙๒๘๐-๕

อีเมล์:

เว็บไซต์:

เมืองพระราชา อุทยานสยาม สืบสานหนังใหญ่ วิถีไทยโยนก ผ้าจกเมืองคูบัว


เมืองพระราชา อุทยานสยาม สืบสานหนังใหญ่ วิถีไทยโยนก ผ้าจกเมืองคูบัว เป็นรายการนำเที่ยวที่มุ่งเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ให้ท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วม ประกอบกับ มีการบริหารจัดการการนำเที่ยวที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม มัคคุเทศก์มีความรู้ ความชำนาญได้มาตรฐาน


ที่อยู่:
เลขที่ ๒ ถ.พระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์:
๐๘ ๑๙๓๒ ๑๕๙๖

อีเมล์:

เว็บไซต์:

โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา


อนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้รับการออกแบบในลักษณะของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นที่หรูหราสอดรับกับการตกแต่งภายในแบบไทยร่วมสมัย ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างดีเยี่ยม นับได้ว่าเป็นอีกโรงแรมหนึ่งที่คงคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สิ่งแวดล้อม


ที่อยู่:
เลขที่ ๒๕๗/๑-๓ ถ.เจริญนคร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

โทรศัพท์:
๐๒ ๔๗๖ ๐๐๒๒

อีเมล์:

เว็บไซต์:

โอเอซิสสปากรุงเทพฯ สุขุมวิท ๓๑


โอเอซิสสปากรุงเทพฯ สปาเพื่อสุขภาพ ด้วยแนวคิดสปาในสวนที่ร่มรื่นใจกลางเมือง (Garden Villa Spa) ให้บริการด้วยทรีทเมนต์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแบบโอเอซิสสปา โดยผสานการบำบัดจากภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยกับการนวดแบบอายุรเวท มีการพัฒนามาตรฐานการให้บริการและการบริหารจัดการที่โดดเด่น โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานและการควบคุมมาตรฐานบริการให้เป็นหนึ่งเดียว


ที่อยู่:
๖๔ ถ.สุขุมวิท ซ.๓๑ (ซอยสวัสดี) แขวงวัฒนา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

โทรศัพท์:
๐๒ ๒๖๒ ๒๑๒๒

อีเมล์:

เว็บไซต์:

บันยันทรี สปา กรุงเทพฯ (โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ)


บันยันทรี สปา กรุงเทพฯ (โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ) สปาที่มีการออกแบบสวยงาม สงบเงียบบนตึกระฟ้าใจกลางกรุงเทพมหานคร ให้บริการทรีทเมนต์ที่มีความหลากหลายตามแบบฉบับเอเชีย เพื่อช่วยขจัดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ หรือบริการอาบน้ำแบบ Rainmist ฝักบัวน้ำฝนที่จะช่วยเรียกคืนความ สดชื่นและฟื้นฟูร่างกายให้ได้ผลอย่างสูงสุด ใส่ใจในทุกรายละเอียด


ที่อยู่:
๒๑/๑๐๐ ชั้น ๒๑ ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

โทรศัพท์:
๐๒ ๖๗๙ ๑๒๐๐

อีเมล์:

เว็บไซต์: