รายการนำเที่ยว


รางวัลยอดเยี่ยมรางวัลดีเด่น

Conserving Dolphins, Conserving Khanom Environment (Long Tail Boat)

(รายการนำเที่ยว) รายการนำเที่ยว 1 วัน ที่จะนำนักท่องเที่ยวท่องทะเลอ่าวไทย เพื่อชมธรรมชาติและความสวยงามของเกาะต่างๆ บริเวณอ่าวขนอม การร่วมทำกิจกรรม CSR ปลูกต้นโกงกาง การผ่อนคลายกับ Fish Spa และการเข้าชมความสวยงามภายในถ้ำเขาวังทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้เห็นโลมาสีชมพู ซึ่งเป็น highlight ของรายการ ขึ้นมาแหวกว่ายเล่นน้ำและหาอาหารกิน ซึ่งนักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยมีโอกาสได้พบเห็นมากนัก จึงเป็นความประทับใจและได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่อย่างมิอาจจะลืมได้

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • เว็บไซต์:

Surin Moken Experience

(รายการนำเที่ยว) รายการนำเที่ยวที่จะนำนักท่องเที่ยวนั่งสปีดโบ๊ท เพื่อได้สัมผัสกับชีวิตของชาวเลมอแกน ที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์มาตั้งแต่ดั้งเดิม โดยนักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสศึกษาวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม รวมทั้งความเชื่อต่างๆ ที่ชาวมอแกนได้ปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน อาทิเช่น วิธีการจับปลาโดยใช้ฉมวก การพายเรือแบบชาวมอแกน เรียนรู้การทำเครื่องประดับ วิธีการดำน้ำของชาวมอแกน การศึกษาประวัติความเป็นมาและความเชื่อต่างๆ ของชาวมอแกน การล่องเรือหางยาวท่องเที่ยวรอบเกาะ เป็นต้น

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • เว็บไซต์:

Cycling Tour in Phetchaburi

(รายการนำเที่ยว) โปรแกรมขี่จักรยานท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงความ มีเสน่ห์ความเป็นชนบท ด้วยการเรียนรู้วัฒนธรรมของคนไทยอย่างแท้จริง การได้เรียนรู้ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรมการเข้าวัด และการลิ้มลองรสชาติอาหารไทยดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมีการนำนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม โดยการร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ให้แก่ชุมชนในพื้นที่เพื่อการกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์และป้องกันน้ำท่วม

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • เว็บไซต์:

“Smoke on the water” Mountain Biking Day Tour

(รายการนำเที่ยว) กิจกรรมขี่จักรยานเสือภูเขาวิบาก ซึ่งมีมาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยใช้เส้นทางภายในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ–ปุย โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับการแนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ และเส้นทางที่จะใช้ในการขับขี่จากมัคคุเทศก์ที่มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ ด้านการขี่จักรยานเสือภูเขา โดยตรงคอยให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยว ระหว่างเส้นทางผู้ขับขี่จะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของดอยสุเทพ–ปุย และสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง พร้อมทั้งนั่งจิบกาแฟชมทิวทัศน์อันสวยงามของมูลนิธิโครงการหลวงอีกด้วย

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • เว็บไซต์:

เบิกฟ้าเมืองตรัง

(รายการนำเที่ยว) รายการนำเที่ยว 3 วัน 2 คืน ของจังหวัดตรัง ที่นักท่องเที่ยวทั่วไปไม่ค่อยได้ทราบและเข้าถึงมากนัก จึงเป็นโปรแกรมที่มีความคิดที่ค่อนข้างแตกต่างจากโปรแกรมอื่นๆ ที่นำเสนอขายในจังหวัดตรัง อาทิเช่น นมัสการศาลหลักเมือง การชมสถานีรถไฟกันตัง ซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายของฝั่งทะเลอันดามัน เข้าเยี่ยมชมบ้าน เจ้าเมืองตรังคนแรก ตอนเช้าอร่อยกับติ่มซำ และหมูย่างเมืองตรังอาหารเช้าของชาวตรัง รวมทั้งการเที่ยวทะเลตรังเพื่อชมถ้ำมรกต เกาะกระดาน เป็นต้น

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • เว็บไซต์:

สตูล มหัศจรรย์ไทยแลนด์ ดินแดนแห่งสันติสุข 3 วัน 2 คืน

(รายการนำเที่ยว) รายการนำเที่ยวที่มีความสนุกสนานและตื่นตาไปกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่มากนักที่สามารถเดินทางเข้าถึงได้ โดยนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้เรื่องอดีตความเป็นมาเมืองสตูล การเยี่ยมชมต้นไม้ ที่มัสยิดกลาง ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงปลูกไว้ ลงเรือเที่ยวหาดสันหลังมังกรที่มีความยาวกว่า 4 กิโลเมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นเกาะตะรุเตา และเกาะลังกาวีได้อย่างชัดเจน รวมทั้งการเข้าชมถ้ำเลสเตโกดอน ซึ่งเป็นถ้ำเลที่ค้นพบซากช้างดึกดำบรรพ์สายพันธุ์สเตโกดอนอายุกว่าหนึ่งล้านแปดแสนปี

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • เว็บไซต์:

ไหว้ 3 พระธาตุ หนองคาย ชมสกายวอร์ค ผาตากเสื้อ ปูเสื่อนั่งสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน

(รายการนำเที่ยว) รายการนำเที่ยวที่นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตโดยแสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดหนองคาย ได้ค่อนข้างชัดเจน อาทิเช่น การสักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองของจังหวัดหนองคาย การเดินทางชมทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงในมุมที่สวยงาม รวมถึงการเข้าพักโฮมสเตย์เพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตและการทำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนวังน้ำมอก ซึ่งเป็นชุมชนที่เคยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • เว็บไซต์:

ตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง น้อมกราบอุทยานราชภักดิ์ อนุรักษ์สกุลช่างเมืองเพชร เที่ยวตะเล็ดปสานฉัตรชัย

(รายการนำเที่ยว) ศาสตร์พระราชา แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์นักรบไทยในอดีต ทำให้พื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการได้เข้าชมโครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน การได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาของวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงการเข้าชมอุทยานราชภักดิ์ จึงเป็นสิ่งที่น่าจดจำและน่าศึกษาเป็นอย่างมาก รายการนำเที่ยวนี้ จึงเป็น อีกรายการหนึ่งที่มีคุณภาพและมีการคัดสรรสาระความรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • เว็บไซต์:

เขาเล่าว่า...เกาะสีชัง เกาะแห่งรัก

(รายการนำเที่ยว) รายการนำเที่ยว 3 วัน 2 คืน ที่ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าและมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน ความหลากหลายของสินค้าการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่มีความสงบ สวยงาม อาหารทะเลที่สดอร่อยและปลอดสารพิษ ที่พักอันสวยงามและสะดวกสบายการท่องเที่ยวโดยใช้รถสกายแล็ป ตลอดจนความมีมิตรไมตรีของชาวเกาะสีชัง ที่จะสร้างความประทับใจแก่ผู้ไปเยือนได้เป็นอย่างดี ประกอบกับอยู่ใกล้กรุงเทพฯ ใช้เวลาการเดินทางไม่นาน ทำให้โปรแกรมนี้มีความเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มและทุกเพศทุกวัย

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • เว็บไซต์:

ความศรัทธาและของดีเมืองปักธงชัย

(รายการนำเที่ยว) จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่สามารถเดินทางไป-กลับ ภายในวันเดียวและมีสินค้าทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โปรแกรมนี้จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาค่อนข้างจำกัด หรือไม่ต้องการจะค้างคืน นำสู่อำเภอปักธงชัย โดยเข้าชมวัดหน้าพระธาตุ ซึ่งเป็นวัดที่มีพระธาตุที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 มีพระอุโบสถแบบอีสาน เยี่ยมชมวัดป่าศรีโพธิญาณ ซึ่งเป็น UNSEEN ของเมืองปักธงชัย และลองชิมผัดหมี่โคราชอันมีชื่อเสียง รวมถึงการซื้อของที่ระลึกซึ่งเป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • เว็บไซต์: